Posts Tagged ‘Utbildning’

Mer lycka i tv

tisdag, december 7th, 2010

Västnytt har idag ett bra inslag om det nästan unika treåriga ”lyckoprogrammet” Psykologisk coach vid Skövde högskola. Se inslaget här.

UPPDATERING: Inslaget, eller delar av det, visades även i kvällens Rapport.

Göran Hådén

Hur kan vi jobba med lycka i skolan?

onsdag, juni 9th, 2010

I senaste numret av lärartidningen Skolvärlden, så debatterar jag och Johan Norberg vilken roll lyckoforskningen eventuellt kan ha i skolan. Vi håller egentligen med varandra en hel del i detta. Artiklarna finns här och är möjliga att kommentera.

Utöver artikeltexten kan jag tillägga att det här med lycka som eget ämne inte är något som är aktuellt i nuläget. Även fast lyckoforskning redan finns som eget ämne på Högskolan i Skövde, Uppsala universitet och Umeå universitet.

Istället startar vi nu ett nätverk på lyckoaktivist.se för lärare och andra som vill jobba med att integrera lyckoforskning inom de befintliga ramarna i skolan.

Göran Hådén

Intressant? Andra om lyckoforskning, lycka, , , , ,

Artiklarna debatteras även livligt på bloggen Örfilar & Gladsparkar.