Posts Tagged ‘Politik’

Lyckopolitik

onsdag, april 11th, 2012

Nu finns ett utförligt skriftligt referat och hela frukostseminariet om lyckopolitik som vi var med och bjöd in till att se här. Rekommenderas!

FN för lycka

måndag, mars 26th, 2012

FN:s generalförsamling vädjar (på initiativ av Bhutan som redan prioriterar Gross National Happiness) enhälligt till medlemsländerna att mäta och prioritera lycka istället för att ensidigt mäta och sträva efter ökad BNP. Världens länder vädjar till världens länder alltså 🙂

Hör gärna av dig till regeringen och fråga hur det går.

Brittiska barn mindre lyckliga pga köphets?

söndag, oktober 23rd, 2011

En ny UNICEFrapport visar att brittiska barn är mindre lyckliga än bland annat svenska barn. En stor orsak är enligt rapporten att konsumtionssamhället är mer extremt i Storbritannien.

Föräldrar överöser de brittiska barnen med presenter för att kompensera för sina långa arbetsdagar. Men barnen vill hellre ha mer tid med sina föräldrar, än fler prylar.

– Föräldrar i Storbritannien tycks vara helt fast i ett konsumtionssystem som de vet är meningslöst, men som de har svårt att motstå, säger rapportens författare Agnes Nairn.

Nu har till och med statsminister Reinfeldt lite yrvaket börjat fundera över konsumtionssamhällets effekter på lyckan efter att han upptäckt att många väljare gör det.

Reklamen ser till att ekorrhjulet snurrar allt fortare i vår ändlösa jakt på modeflugor. Vi är flitiga som myror, men gör barnen en björntjänst. Fler prylar är kattguld som i längden gör oss och naturen fattiga som kyrkråttor. Är det bra för lyckan?

Göran Hådén

Kina för lycka

måndag, juni 20th, 2011

Kinesiska muren

I Kinas nästa femårsplan ingår att lycka ska bli ett viktigt mått på framgång. Tillväxttakten ska dämpas och Kinas premiärminister Wen Jiabao har nu förkunnat att framöver måste myndigheterna även bedömas efter om de får medborgarna att känna sig lyckliga.

Att väga in lycka som ett mått på utvecklingen har också lanserats i den sydkinesiska provinsen Guangdong, och idén sprids nu som en löpeld i den politiska retoriken i Kina.

Lyckobloggen har tidigare rapporterat om hur det uttryckligen strävas efter lycka på högsta politiska nivå i bland annat Storbritannien, Frankrike och Bhutan. Nu även för 1,3 miljarder kineser. När ska den svenska riksdagen haka på?

Göran Hådén

FN: Lycka är viktigast

måndag, mars 28th, 2011

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon visade sitt stöd för Earth hour och uppmanade folk att fira och ”skydda planeten för att säkerställa mänskligt välbefinnande”.

Relaterat: Reinfeldt verkar osäker på om hans politik gjort Sverige lyckligare.

Göran Hådén

Costa Rica bäst för lyckan i längden?

torsdag, mars 3rd, 2011

Om man anser att framtida lycka är lika viktig som lycka just nu, bör man då inte väga in till priset av vilken miljöpåverkan lyckan har uppnåtts?

Happy planet index väger samman just lycka OCH miljö (och livslängd). Med den måttstocken är Costa Rica världens bästa land.

Costa Rica har nästan enbart förnybar el, de har en enorm biologisk mångfald och deras plan är att helt upphöra att påverka klimatet negativt redan år 2021. Samtidigt är de lyckliga och lever länge. Någon armé har de inte haft sedan 1949.

Propagandafilmerna nedan ska givetvis tas med en stor nypa salt. Självklart finns det många problem i Costa Rica också, precis som i andra länder, men totalt sett kan ändå Costa Rica vara den bästa platsen för lycka i längden.

Latinamerikanska länder intar faktiskt 9 av de 10 främsta platserna i Happy planet index. Det är lite oklart varför, men ett par vanliga teorier är att glada attityder främjas i dessa länder och att de sociala relationerna är starka.

Göran Hådén

Intressant? Andra om , , samhälle, , lyckoforskning, lycka, hälsa

Sökes: fokus på lycka i valet

torsdag, augusti 19th, 2010

Idag är det en månad kvar till valet och löftena haglar om fler jobb och att DU ska få bättre privatekonomi (kortsiktigt i alla fall).

Att detta fokus har föga koppling till vad som verkligen betyder något för människors välbefinnande, verkar inte många reflektera över. Därför gör vi det!

Tack vare Charity har lyckoperspektivet uppmärksammats gånggånggånggång i valrörelsen. TT har även ställt Reinfeldt till svars om lyckan. Men det räcker inte. Så gå gärna in i valstugorna, ring, mejla och fråga partierna vad de tänker göra för lyckan!

Jag har tidigare skrivit om lyckotips för politiker här. De råden är lika aktuella idag.

Göran Hådén

Intressant? Andra om lyckoforskning, lycka, hälsa, , , ,

Sammanfattning – så kan vi bli lyckligare

tisdag, juni 1st, 2010

Det här är del 3 av 4 i en överblick av lyckoforskningen.

Så kan vi bli lyckligare

Några lyckotips för politiken
Se till att alla har sina grundbehov tillfredsställda. Det är förmodligen det enklaste sättet att genom politiken öka lyckan och minska lidandet.

Vad som är grundbehov beror dock på vad vi jämför oss med. Folk som kallas fattiga i Sverige idag lever ändå materiellt sett som kungar gjorde för 100 år sedan. 1973 tyckte 13 procent i USA att det var nödvändigt med luftkonditionering i bilen. År 2005 var det 41 procent. Våra krav ökar ständigt.

  • Till ”alla” bör vi även räkna kommande generationer, människor i andra länder och djuren.
  • Tillför mycket mer resurser till lyckoforskningen och dess spridning. Till exempel bör vi ha regelbundna stora mätningar av människors välbefinnande – både övergripande och som ett snitt av hur lyckliga olika individer känner sig i enskilda ögonblick. På sikt kan det vara dags för en lyckominister.
  • Korta normalarbetstiden. Det ökar friheten, minskar arbetslösheten och gynnar miljön.
  • Minska behovet av långa avstånd till jobbet genom bättre samhällsplanering.
  • Tvinga inte människor att flytta för att få nytt jobb.
  • Korta köerna kraftigt till psykiatrin.
  • Stimulera idrott och motion.
  • Begränsa reklamen.
  • Det viktigaste just nu bör vara att klara klimatet.

Politiken kan inte göra människor lyckliga, men politiken kan skapa bättre förutsättningar, eller åtminstone låta bli att sätta käppar i hjulet för folks lycka. Självklart bör även perspektivet lycka påverka politiken.

Lyckoläget i världen
Sedan 1970-talet har lyckan ökat väldigt lite i de flesta rika länder, i några länder har lyckan till och med minskat.

De länder som gör bäst ifrån sig i förhållande till sin välfärdsnivå är länder i Latinamerika och öar. I före detta Sovjet är däremot lyckan låg i förhållande till välfärdsnivån.

I Storbritannien försöker både regering, opposition och lokala företrädare att anamma lyckoforskningen.

I Bhutan, ett fattigt litet land mellan Indien och Kina med mycket oförstörd natur, mäter man landets framgång i lycka istället för i BNP. År 2008 införde deras kung till stor del demokrati i Bhutan, och sa att det var i hopp om att det skulle öka lyckan i landet!

FN antog 2011 resolutionen Happiness: towards a holistic approach to development, som handlar om att länder bör arbeta med att ta fram mått som bättre fångar lycka och välbefinnande. Resolutionen uttryckte också att lycka är ett grundläggande mänskligt mål som bör vara vägledande för politiken.

Lyckoläget i Sverige
I Sverige ligger den genomsnittliga lyckonivån på knappt 8 av 10. De lokala skillnaderna är små, lyckan är dock högre i bland annat Östersund. Vi är bland de lyckligaste länderna i världen, men vår lyckonivå har knappt förändrats ett dugg sedan den första mätningen i samma serie 1982. Det är ett stort misslyckande för politikerna som det talas tyst om. 

Ungefär var tionde svensk anger 10 av 10 som sin lyckonivå. Om de blir ännu lyckligare kommer det alltså inte att synas i statistiken. Cirka en halv procent anger 1 av 10 som sin lyckonivå. 

Av partierna är det hittills mest Miljöpartiet som intresserat sig för lyckoforskningen, bland annat med positivt uppmärksammade motioner i riksdagen och lokalt, samt rapporten Nya mått på välfärd (2013).

Koppla samman klimat och lycka
Jag nämnde att det viktigaste politiker kan göra för lyckan just nu förmodligen är att klara klimatet. Men det kan även vara så att det viktigaste klimatkämpar kan göra nu är att börja prata lycka, för att på så sätt få med sig folk på en stor omställning av samhället.

Eftersom vi har så pass snedvridna föreställningar om vad som är viktigt för lyckan, så känner inte många till (eller beaktar) att en rad aspekter av en klimatvänligare livsstil faktiskt kan öka den personliga lyckan. Bland annat visar forskningen att människor med materiella värderingar är mindre lyckliga än andra.

Det är också så att den som oroar sig mest för miljön, men gör något åt det, faktiskt mår bättre än snittsvensken.

Dessutom gör ju lyckliga människor mer gott för andra.

Alla människor kan få en välbehövlig känsla av samhörighet inför det gemensamma målet att nu klara klimatet. Strävan efter att öka sitt eget välbefinnande och strävan efter att klara klimatet har alltså goda möjligheter att gå hand i hand.

Göran Hådén
goran.haden@globalhappiness.com

Mental miljö-piller

Intressant? Här finns även andra som skrivit om lyckoforskning, lycka, forskning, glädje, psykologihälsa, samhälle

Du sköna nya värld

söndag, maj 23rd, 2010

I Huxleys klassiker du sköna nya värld skildras ett perfekt ordnat samhälle där människan hålls tyglad och kontrollerad av en oerhörd njutning. Genom obegränsat sex, en syntetisk drog kallad soma och ett kastsystem där människor skapas specifikt för sina sociala roller, avskaffas olyckan hos de arbetande människorna.

Hela samhället är uppbyggt kring ett antal grundvärderingar som håller människor på plats i ett konsumtions- och produktionshjul i nära perfekt effektivitetsnivå. De som inte passar in i samhället uppmuntras att ta soma, en antidepressiv hallucinogen, som skänker individen lycka och bekvämlighet. Huxley målar upp en skrämmande värld där njutningar distraherar oss från att se klart i livet.

Du sköna nya värld är en synnerligen aktuell roman i vårt moderna samhälle där antidepressiva mediciner ökar, arbetslösheten hos unga är skyhög och individen själv beskylls för sina misslyckanden och sin olycka. Frågan är om jakten på lycka får oss att blunda för de verkliga problemen i samhället?

skönanyavärld

Frida Johnsson

Tidskriften Modern psykologi om lyckoforskning

fredag, mars 19th, 2010

Det nya numret av tidskriften Modern psykologi (nr 2, mars 2010) bjuder på lång och intressant läsning om lyckoforskning och lycka i politiken på sidorna 39-47. Från lyckobloggen intervjuas Filip Fors, Johan Norberg och Göran Hådén.