Posts Tagged ‘neurovetenskap’

Den lyckliga hjärnan

torsdag, maj 6th, 2010

brain

De mest uppmärksammade delarna av lyckoforskningen är social- och personlighets- psykologiska och visar på statistiska korrelationer mellan drag som t.ex. ett samhälles jämlikhet eller en persons utåtriktadhet och deras nivåer av välbefinnande. Korrelationerna är aldrig fullständiga, och konstigt vore annars när det rör sig om så komplexa system med så många inverkande faktorer. (Kort sagt: Om det finns en stark korrelation förskjuts förklaringsbördan: varför är du, som är så utåtriktad, inte lycklig?).

För att ta sig från korrelation till en etablerad kausal förklaring (jämlikhet, utåtriktadhet orsakar välbefinnande) och därmed en mer fullständig bild av hur lycka uppstår och bättre förutsättningar för att effektiva ingrepp, behövs något ytterligare. Allra helst möjligheten att manipulera alla tänkbara faktorer, men åtminstone en rimlig mekanism som leder från fenomen av det ena till det andra slaget. När det gäller lycka är det uppenbart att många av de centrala mekanismer vi behöver utforska utspelar sig i våra hjärnor.

Vi (åtminstone jag) låter oss ofta imponeras av modern hjärnforskning. En särskild lättnad kan märkas hos människor som tidigare varit skeptiska till psykologisk forskning när hjärnforskare levererar resultat från väldesignade studier utförda med sofistikerad utrustning. Det ser pålitligt ut. Även, kanske särskilt, när dessa resultat inte ger direkta svar på frågorna – vi kan inte säga, än, precis hur lycka uppstår men här är vad vi kan säga, tills vidare. Vi kan inte säga, än, precis vad lycka är, men här är en uppsjö processer som pågår som helt klart har någonting med saken att göra.

Detta är en viktig del av att ”göra vetenskap” av frågor som tidigare diskuterats på ett mer vagt, i dess vulgärmening ”filosofiskt”, sätt: vi ändrar våra frågor till någonting vi faktiskt kan studera. Vi preciserar våra definitioner, hypoteser och teoretiska önskemål tillräckligt väl för att svar ska bli möjliga och testar dessa – deras lämplighet beror på vad de kan förklara.

En samling av den bästa forskningen på området finns nu tillgänglig i en volym redigerad av Morten Kringelbach och Kent Berridge under namnet ”Pleasures of the Brain”. Den ger en god bild av den pågående forskningen, och av vilka frågor som för tillfället undersöks och diskuteras och vilka framsteg som gjorts. Den inledande texten ”Fundamental Pleasure questions” är en paneldebatt och ger en uppfriskande ärlig bild av vilka oenigheter som kvarstår, vilka antaganden som görs och vilka möjligheter och begränsningar en neurovetenskaplig approach till lyckan (eller det mer snävare ”Pleasure”) har.

David Brax