Posts Tagged ‘Ensamhet’

Ensamheten minskar

fredag, januari 14th, 2011

År 1980 uppgav var fjärde svensk över 16 år att de inte hade någon nära vän, det vill säga ingen riktigt nära person (ej familjemedlem), som de kan prata med om vad som helst.

2008 var det endast var sjunde svensk som inte hade någon nära vän, enligt samma definition. Trenden har alltså fortsatt i positiv riktning även efter 2003 som är gränsen för diagrammet nedan.

Få utan nära vän nu

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden.

Informationstekniken med internet och mobiltelefoner lär absolut ha bidragit till den här trenden. En annan teori är att fler har flyttat till städer och därmed fått lättare att hitta och umgås med andra som delar udda intressen. Ytterligare en teori är att fler idag har jobb som gör att de tränas mer i social interaktion.

Det är emellertid den upplevda ensamheten som är starkast relaterad till sämre hälsa och lägre välbefinnande – inte antalet sociala interaktioner. Motsatsen till ensamhet är samhörighet, inte trängsel.

Det finns förstås betydligt mer att säga om ensamhet och lycka, vilket Filip Fors gjort i det här inlägget.

Göran Hådén