#76: Miljöpartiet grillas i flyktingpolitiken

mars 12th, 2018


Idag inleder vi ett nytt segment i På Tal Om Lycka. Fram till riksdagsvalet i höst kommer vi att grilla företrädare för de olika partierna i frågor där vi tycker att de har en tveksam hållning rent lyckopolitiskt; dvs, den politik de för på ett visst område ligger inte riktigt i linje med en långsiktigt lyckoökning i Sverige och/eller i världen. Vi kallar segmentet  för lyckogrillningen.

Först ut till grillning är Miljöpartiet. Med oss idag har vi Göran Hådén från MP:s partistyrelse som får bekänna färg  i följande områden:

 • Flyktingpolitiken
 • Tillväxt och ekonomisk jämlikhet
 • Klimatpolitiken: Kärnkraftsmotståndet och djurindustrin

#75: Är den ökade psykiska ohälsan bland unga bara ett falsklarm?

februari 27th, 2018

Ny måndag och nytt avsnitt av På Tal om Lycka. Idag pratar Ludvig & Filip om psykisk ohälsa bland unga och om den verkligen har ökat så mycket som vi alla blir matade med i svensk media.

 • Mäts rätt saker när det sägs att den psykisk ohälsan bland unga ökar?
 • Har Socialstyrelsen och BRIS fel i sina alarmistiska rapporter?
 • Hur har ungas lycka egentligen rört sig de senaste decennierna?

#74: Smartphones och sociala medier gör ungdomar olyckliga?

februari 19th, 2018

I avsnitt 74 av På Tal om Lycka pratar Ludvig & Filip om hur smartphones and sociala medier påverkar vårt välbefinnande.

 • Ökar verkligen den psykisk ohälsan bland unga?
 • Hur är användning av sociala medier kopplat till (o)lycka?
 • Har smartphones bidragit till ett bättre samhälle?

#73: Så väljer du yrke efter IQ

januari 30th, 2018

I avsnitt 73 av På Tal om Lycka pratar Ludvig & Filip om hur ska man tänka för att få ett jobb som gör en lycklig:

 • Är det smart att plugga eller inte?
 • Hur mycket väger lön mot arbetsuppgifter och pendling?
 • Spelar personlighetsdrag och IQ in för vilket yrkesval man ska göra?
 • Testa din egen personlighet här: http://www.personalityassessor.com/ipip300/

Trevlig lyssning!

#72 Ojämlikhet i lycka?

januari 22nd, 2018

På tal om lycka rivstartar det nya året med ett brinnande avsnitt om ojämlikhet i lycka. Bland annat diskuterar vi följande frågor:

Är det rimligt att prata om orättvisa fördelningar av lycka?

Varför fokuserar vänsterrörelsen på ojämlikheter i makt och pengar snarare än i lycka?

Vad skulle hända om man vi använda lycka som rättvisans valuta istället för pengar?

Vilka grupper skulle bli vinnare och förlorare på en mer jämlik fördelning av lycka?

Mycket nöje!

#71 Hemlig gäst

januari 12th, 2018

I veckans avsnitt bjuder vi på en hemlig gäst i programmet.

Mycket nöje!

 

#70: Så påverkar mångkulturen ett lands välmående

december 12th, 2017

I avsnitt 70 av På Tal om Lycka tar Ludvig & Filip upp ett lite mer kontroversiellt ämne: Mångkultur. Vilken påverkan har det på välmåendet hos en befolkning?

Några punkter i programmet:

 • Varför finns det så lite studier om hur mångkulturen påverkar oss?
 • Vad visar de studier som genomförts? Är mångkultur bra eller dåligt för lyckan i ett samhälle?
 • Hur påverkas välmående hos de personer som invandrat?

Trevlig lyssning!

#69 Att mäta lycka

december 4th, 2017

Hur mäter man lycka i forskningen? Kan man ha nytta av att mäta sin egen lycka? Hur gör man i så fall?

I veckans avsnitt diskuterar Ludvig och Filip lyckomätning.

Mycket nöje!

#68 Politisk korrekthet

november 13th, 2017

I veckans avsnitt diskuterar Ludvig och Filip politisk korrekthet.

Några frågor som dyker upp i avsnittet:

 • Vad menar man egentligen med att någon är politiskt korrekt?
 • Är politisk korrekthet nödvändigtvis något dåligt eller kan det även finnas positiva aspekter av det?
 • Är människor i Sverige mer politiskt korrekta än människor i andra länder?

Mycket nöje!

#67 Vad tycker du är viktigt i livet? Om personliga värderingar

november 2nd, 2017

I veckans avsnitt diskuterar Ludvig och Filip personliga värderingar och vilket betydelse det har för välbefinnandet. Mycket fokus ligger på Shalom H. Schwartz teori om mänskliga värderingar.

Du hittar ett värderingstest som du själv kan göra här: http://highered.mheducation.com/sites/0073381225/student_view0/chapter2/self-assessment_2_2.html

Mycket nöje!