Bloggare

Följande personer bloggar på lyckobloggen.se:

LudvigLindstrom

Ludvig Lindström är grundare och ordförande för lyckoorganisationen Global Happiness Organization. Han är också initiativtagare till organisationens årliga lyckokonferenser. Ludvig har förutom renodlad lyckovetenskap även studerat andra lyckorelaterade ämnen på högskola och universitet, bl a psykologi, ekonomi och filosofi. Han har en magisterexamen i Social Science från Lunds universitet.

Telefon: 0704-417188
E-post: ludvig.lindstrom@globalhappiness.com

Boel Björkenwall

 

 

 

 

Boel Björkenwall är ansvarig för Global Happiness Organization (GHO) i Stockholm. Hon är också Hypnotisör, Auktoriserad och vetenskapsorienterad Hälsorådgivare, Inspirationskonsult och föreläsare åt GHO och med sitt företag Viability. Hon arbetar med hypnos för att hjälpa människor att locka fram sitt bästa jag, frigöra sig från begränsningar och kunna njuta mer av livet. Boel arbetar också med hälsorådgivningar, håller vetenskapsbaserade kurser i livsglädje mm. Hon är även GHO:s expert på näringsämnenas betydelse för humöret och har intervjuats i både tv och för olika tidningar.
Tfn: 070 24 777 40
E-post: boel.bjorkenwall@globalhappiness.com
www.viability.se – för hälsorådgivningar, hypnos, livsglädjeskurser, föreläsningar mm.

filip3

Filip Fors är Filip doktorand i Sociologi och lyckoforskare vid Umeå Universitet. Han föreläser ofta om lyckoforskning både inom universitetsvärlden och utanför akademin. Filip administrerar lyckobloggen, om du några frågor eller funderingar kring bloggen skicka ett mail till filip.fors@globalhappiness.com.

Sabina Renck är GHO:s expert inom positiv psykologi, psykologisk coaching och motiverande intervju (MI). Sabina arbetar som psykologisk coach, workshopledare och föreläsare, dels på egna företaget Renck – Positiv Psykologisk Coaching och på Kfum i Göteborg. Hennes arbete utgår ifrån positiv psykologi, evidensbaserad coaching samt motiverande intervju (MI). Hon har över tio års erfarenhet av teater, drama och berättande vilket hon bland annat använder som verktyg vid hantering av inre konflikter. Hon läste på det treåriga programmet Psykologisk Coach vid Högskolan i Skövde.

One Response to “Bloggare”

  1. […] Lyckobloggen har nöjet att presentera en ny bloggare: Ali Kazemi […]