Länkar

www.globalhappiness.com

Global Happiness Organization (GHO) är en internationell ideell organisation som syftar till att på vetenskaplig grund öka lyckan och minska lidandet i världen.

www.lyckoaktivist.se

”Jag vill göra något för att lyfta fram den potential vi alla har i oss. Denna möjlighet till välmående och mening kommer inte ske av sig själv. Med en vetenskaplig utgångspunkt tror jag vi kan återskapa de fantastiska resultat som visat sig i forskningssituationer med vanliga människor som du och jag. Om fler människor känner till möjligheterna till förändring och ser inspirerande handlingar idag, då är det enklare att göra en förändring imorgon.” – Erik Fernholm, initiativtagare till lyckoaktivist.se

www.lyckoprojektet.com

Lyckoprojektet syftar till att sprida information om lyckoforskning och personliga lyckostrategier samt tips på hur strategierna kan tillämpas. Utöver hemsidan hålls  lyckoträffar varannan vecka vid Umeå Universitet, där deltagarna studerar och praktiserar olika lyckobefrämjande strategier.

www.viability.se

www.viability.se hittar du gratis Livsnjutar-tips, inspirerande citat för ett härligare liv, Inspirationsbloggen, spännande forskning om hälsa, hypnos mm, kan boka en föreläsning inom glädje och hälsa,  anmäla dig till en distanskurs som hjälper dig att öka livsglädjen, lyckonivån samt att krydda den grå vardagen med stöd av bl.a. lyckoforskning och positiv psykologi.
Och sist men inte minst; här kan du också få hjälp att boosta upp dig själv, och självkänslan mm med effektiv Hypnos –  mental träning i raketfart! Rensa bort mentala spärrar som håller dig tillbaka och hjälp dig själv att nå högre höjder och locka fram ditt bästa jag! Samtidigt får du också support i att boosta hjärnan med rätt näringsämnen och får coaching för ett friare liv.
Till Boel Björkenwall reser folk från hela Sverige för att få hjälp.

Leave a Reply