Lästips

bild2

Introduktionsböcker till lyckoforskningen:

Brülde, Bengt (2007) Lycka och lidande: begrepp, metod och förklaring (M)
Kommentar: En gedigen genomgång av lyckoforskningen, långt mer omfattande och mycket djupare än någon annan svensk bok kring detta fält. Boken går grundligt igenom de begrepp och metoder som använts inom forskningen men den största delen ägnas åt att sammanfatta forskningens resultat. Den empiriska delen är på vissa ställen inte helt uppdaterad med de senaste resultaten men det mesta står sig fortfarande.

Eid, Michael m fl (2008) The Science of Subjective Well-Being (M)
Kommentar: En antologi med bidrag från några av lyckoforskningens främsta namn.

Gilbert, Dan (2009) Snubbla på lyckan : varför din hjärna sätter krokben för dig. (L)
Kommentar: Handlar kanske mer om varför vi har så svårt att förutse vad som ska göra oss lyckliga än vad som gör oss lyckliga.

Diener, Ed m fl (2008) Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth (L)
Kommentar: Far och son Dieners introduktionsbok till lyckoforskningen. Boken är lättläst och innehåller att skafferi av spännande rön.

Kahneman m fl (2003) Well-Being: Foundations of Hedonic Psychology (A)
Kommentar: En riktig klassiker inom lyckoforskningen. En antologi med viktiga bidrag från fältets mest tongivande forskare.

Layard, Richard (2006) Happiness: Lessons from a new science (L)
Kommentar: Förmodligen den mest sålda introduktionsboken till lyckoforskningen. Sammanfattar forskningen på ett lättillgängligt sätt tillsammans med en diskussion kring vilka implikationer forskningen har för politik och samhälle. Dock är boken inte helt uppdaterad och Layard har fått utstå en del kritik för att forskningsresultaten som redovisas är tendentiöst valda.

Nettle, Daniel (2006) Happiness: The science behind your smile (M)
Kommentar: Kanske den bästa introduktionen till lyckoforskningen. Läs mer i detta inlägg.

Positiv psykologi och evidensbaserade lyckostrategier:

Fredrickson, Barbara (2009) Positivity
Kommentar: Jämte Lyubomirsky den bästa självhjälpsboken på området. Fredrickson redovisar en mängd intressanta resultat från hennes egen forskning om positiva känslor.

Näslund, Görel Kristina (2009) Tankar om glädje och vardagslycka (L)
Kommentar: En lättillgänglig bok med vardagliga reflektioner kring den positiva psykologin.

Luybomirsky, Sonja (2008) Lyckans verktyg. en vetenskaplig guide till lycka (L)
Kommentar: Den bästa och den enda självhjälpsboken på svenska som baseras på evidensbaserade lyckostrategier.

Seligman, Martin (2007) Verklig lycka: en grundbok i positiv psykologi (L)
Kommentar: Seligmans bok var en av de första böckerna kring det fält som hans själv uppfann: positiv psykologi.

Haidt, Jonathan (2006) The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom (M)
Kommentar: Haidt testar 10 idéer om den mänskliga psykologin som figurerat genom mänsklighetens historia genom att undersöka vilket stöd dessa har i modern forskning. Boken handlar lika mycket om socialpsykologi i allmänhet som om lyckoforskning.

Ben-Shahar, Tal (2009) Lyckligare : den största belöningen i ditt liv (L)
Kommentar: Tal-Ben höll under många år kurser i positiv psykologi på Harvard. Hans bok refererar inte lika systematiskt till vetenskapliga studier som Lyubomirsky:s bok utan innehåller istället mer personliga reflektioner.

Samhällsfaktorernas betydelse för lyckan:

Diener Ed m fl (2003) Culture and Subjective Well-Being (M)
Kommentar: En antologi om kulturella skillnader i lycka och samhällsfaktorernas roll. Inte helt up to date idag men fortfarande en av få böcker som belyser kulturella skillnader i lycka.

Diener, Ed m fl (2010) International Differences in Well-Being (A)
Kommentar: En gedigen genomgång av internationella skillnader i lycka med flera av fältets mest tongivande namn.

Frey, Bruno (2008) Happiness: A Revolution in Economics (M)
Kommentar: Frey sammanfattar forskningen med särskilt fokus på de ekonomiska och sociala faktorernas roll. En diskussion kring vilka implikationer lyckoforskningen har för politiken förs på slutet av boken.

———————————————————————————————————————————————————————————-

L=Lättläst, populärvetenskaplig, skriven för allmänheten.

M=Medel, riktar sig i första hand till en akademisk publik men även en intresserad allmänhet. Ex. kurslitteratur på A-C nivå.

A=Avancerad. Skriven för de som har viss vana att läsa vetenskapliga artiklar inom samhällsvetenskapen.

Bokrekommendationerna ovan är skrivna av Filip Fors.

Leave a Reply