Videoföreläsningar

Ed Diener om vad som behövs för ett lyckligt liv

Daniel Kahneman sammanfattar lyckoforskningen

Daniel Kahneman om två typer av lycka och skillnaden mellan dem

Dan Gilbert om hur vi snubblar på lyckan

Sonja Lyubomirsky berättar om sin forskning kring strategier för att bli lyckligare

Martin Seligman om positiv psykologi

Roland Inglehart om vad som förklarar länderskillnader i lycka i ett globalt perspektiv

Jan-Emmanuel De Neve om forskningen kring gener och lycka

Bruno Frey om politik och lycka

Jan-Emmanuel De Neve

Leave a Reply