Om lyckobloggen

Lyckobloggen är ett initiativ från lyckoorganisationen Global Happiness Organization (GHO) och syftar till att sprida kunskap om lyckoforskning och lyckostrategier i en populärvetenskaplig anda. Bloggens skribenter består av några av Sveriges främsta lyckokännare och såväl forskare, författare som politiker finns representerade. Bloggen uppdateras kontinuerligt med nya inlägg som relaterar till lyckoforskning, lyckostrategier och lyckofilosofi i vid mening. De åsikter och idéer som bloggarna skriver om representerar inte nödvändigtvis GHO. Läs mer om vilka som skriver på bloggen här.

Leave a Reply