Dags att bidra till en lyckligare värld?

smile_jump

”I realised that by donating a large part of my future income to the most efficient charities, I really could save thousands of people’s lives. Since I already have most of the things I really value in life, I thought — why not?”
~Toby Ord (Grundare av Giving What We Can)

Att göra andra människor lyckligare och minska lidandet i världen är kanske något av det viktigaste vi kan göra i våra liv. 🙂

Det finns ingen uppenbar motsättning mellan att hjälpa andra och att hjälpa sig själv. Hjälpandet har ofta den positiva sidoeffekten att vi själva blir lyckligare. En studie som publicerades i Science ifjol visade exempelvis att det finns ett positivt samband mellan hur mycket pengar man ger bort och hur lycklig man uppger sig vara. Graden av personlig konsumtion hade däremot ingen effekt alls på lyckan.

Den viktigaste slutsatsen att dra från lyckoforskningen är kanske ändå att vi i allmänhet inte blir olyckligare av att spendera pengar på andra. Att ge bort pengar kanske gör dig lite fattigare ekonomiskt men inte nödvändigtvis fattigare mentalt. Sammantaget tyder hundratals studier på att när våra grundbehov är uppfyllda har varken den egna inkomsten eller den personliga konsumtionen någon avgörande betydelse för vår lycka. Vad vi gör med vår inkomst kan däremot ha en dramatisk betydelse för andra människors lycka. Att vi själva kan bli lyckligare på köpet kan vi se som en eventuell bonus.

För den som vill bidra till en lyckligare värld lanserades ett fantastiskt projekt tidigare i veckan. På hemsidan ”Giving What We Can” har några forskare tagit fram en guide till hur man kan minska lidandet i världen så effektivt som möjligt. Genom att utvärdera en mängd välgörenhetsorganisationer har de tagit fram hårda fakta kring vilka organisationer som är mest effektiva när det gäller att bidra till hälsosamma levnadsår i världens fattigaste länder. Skillnaden i effektivitet mellan olika organisationer är dramatisk. Vissa välgörenhetsorganisationer är hela tusen gånger (!) effektivare än andra. På hemsidan kan man läsa mer om vilka organisationer som är mest resultatrika. Där finns också möjligheten att ge ett löfte ”the pledge” om att skänka 10 procent av sin inkomst till de organisationer som kan hjälpa världens fattiga mest.

Ett exempel:
Om en genomsnittlig amerikansk medborgare ger 10 procent av sin lön till de mest effektiva välgörenhetsorganisationerna skulle detta på ett år kunna leda till något av följande utfall:

– Utdelning av 700 moskitnät vilket i genomsnitt leder till 1900 färre fall av malaria och 6 räddade liv per år.
– 1100 hälsosamma levnadsår skulle sammanlagt kunna räddas.
– 170 människor skulle kunna botas från tuberkulos. Det räddar hela 8 liv per år

Medelinkomsten i Sverige är något lägre än i USA men siffrorna ovan ger en fingervisning av vilken enorm skillnad vi som enskilda personer kan göra för att öka lyckan och minska lidandet i världen. Att skänka pengar till rätt organisation är förmodligen betydligt viktigare än hur mycket pengar man skänker.

Att göra sitt bästa, eller i alla fall göra något litet, för att förbättra livet för dem som har det mest eländigt i världen är något som följer av lyckoprincipen. Men det gör även våra egna liv mer meningsfulla. Så ett tips är att gå in på www.givingwhatwecan.org, läsa mer om projektet, samt välja en eller flera välgörenhetsorganisationer att skänka pengar till varje månad. Det är ingen myt att vi alla kan göra stor skillnad.  🙂

Filip Fors & Jesper Östman

One Response to “Dags att bidra till en lyckligare värld?”

  1. Henrik skriver:

    Bra projekt!
    Jag tror de flesta skulle skänka mer om de var säkra på att pengarna gick dit de ska och används effektivt. Så känns det för mig.

Leave a Reply