Blomstrar världen år 2051?

6a00e553c01b4b88330115710f2d25970b-800wi

Under sommaren 2009 ägde den första världskongressen i positiv psykologi rum i Philadelphia. Martin Seligman höll en presentation där han presenterade en vision för den positiva psykologins framtid. År 2051 ska majoriteten av världens befolkning, minst 51 procent, blomstra! 🙂 Forskaren Felicia Huppert har tillsammans med sina kollegor presenterat ett förslag på vad mänsklig blomstring innebär. Förutom förekomsten av mycket positiva känslor är ett starkt engagemang och en känsla av meningsfullhet i det man företar sig två andra viktiga kriterier för ett blomstrande liv. Förutom dessa tre kärnegenskaper menar Huppert att sex andra kriterier även bidrar till blomstring, dessa är: stark självkänsla, optimism, snabb återhämtningsförmåga, vitalitet, självbestämmande och goda sociala relationer. En person som blomstrar är en person som oftast har alla dessa kriterier uppfyllda i sitt liv.

En anledning till att ett blomstrande liv innehåller mer än upplevd lycka är att de övriga kriterierna på listan bidrar till många positiva saker för andra människor och för samhället i stort, exempelvis ansvarsfulla medborgare som står rustade att arbeta för och lösa viktiga samhällsfrågor. Som grafen nedan visar kan blomstring ses som ett tillstånd långt ut till höger på det mentala spektrumet. Hur kom då Huppert fram till sina kriterier på mänsklig blomstring? Jo, hon tittade på vilka kriterier som karaktäriserade kliniska diagnoser på olika mentala sjukdomar, exempelvis depression och ångestsyndrom, och så valde hon att ta fram motsatsen till dessa kriterier.

mental_health_spectrum

 

I den senaste rundan av European Social Survey har Huppert och några andra forskare försökt mäta förekomsten av blomstring i Europa. Sju av hennes nio kriterier på blomstring finns med i enkätundersökningen och personer som instämmer eller instämmer starkt i alla sju frågor nedan har klassats som blomstrande.

 

flourishing

Hur stor andel av befolkningarna i olika Europiska länder blomstrar? Som grafen nedan visar leder Danmark tämligen överlägset, dock har de en bit kvar till de 51 procent som Seligman pratade om . I Europa som helhet blomstrar ”endast” 12,2 procent av befolkningen. Mycket behöver göras för att Seligmans vision ska uppnås men en mer meningsfull vision för mänskligheten är svår att tänka sig. Vad tror du? Blomstrar världen år 2051? Och vad behöver vi göra för att nå dit?

flourishing_eu
——————————
Filip Fors

3 Responses to “Blomstrar världen år 2051?”

 1. Natalie skriver:

  Jag tror och hoppas att Världen kommer blomstra 2051 🙂

 2. Ulrika skriver:

  Jag tror att vi bör satsa mycket på att världen ska blomstra år 2051. Som jag ser det är det en fredshandling. Att människor mår dåligt och inte finner tillvaron meningsfull är allvarligt. Kraften, energin som går åt till att må dåligt kan istället kanaliseras om och göra stor nytta för hela mänskligheten. Det är jag övertygad om!

  Tack för en inspirerande blogg!

 3. Filip Fors skriver:

  Ulrika: Håller verkligen med, blomstring skulle ge många goda ”sidoeffekter” för världsläget. Kul att du gillar bloggen! 🙂

Leave a Reply