#85: Hur klarade sig politikerna?

Efter ett längre upphåll är på tal om lycka tillbaka. I höstens första avsnitt summerar Ludvig och Filip politikerintervjuerna och diskuterar hur bra de tycker politikerna klarade sig under ”grillningarna”.

Mycket nöje!

Leave a Reply