#79 Kan man vara lycklig som introvert?

Efter några veckors avbrott är på tal om lycka tillbaka. I veckans avsnitt diskuterar Ludvig och Filip personlighetsdraget introversion-extraversion. Bland annat avhandlas följande ämnen:

  • Vad innebär det att vara introvert respektive extrovert?
  • Hur skiljer sig vardagsföreställningar om introversion från modern forskning om detta personlighetsdrag?
  • Vem är mest extrovert/introvert av Ludvig och Filip?
  • Går det att vara väldigt introvert och samtidigt lycklig?

Mycket nöje!

Leave a Reply