#72 Ojämlikhet i lycka?

På tal om lycka rivstartar det nya året med ett brinnande avsnitt om ojämlikhet i lycka. Bland annat diskuterar vi följande frågor:

Är det rimligt att prata om orättvisa fördelningar av lycka?

Varför fokuserar vänsterrörelsen på ojämlikheter i makt och pengar snarare än i lycka?

Vad skulle hända om man vi använda lycka som rättvisans valuta istället för pengar?

Vilka grupper skulle bli vinnare och förlorare på en mer jämlik fördelning av lycka?

Mycket nöje!

Leave a Reply