#70: Så påverkar mångkulturen ett lands välmående

I avsnitt 70 av På Tal om Lycka tar Ludvig & Filip upp ett lite mer kontroversiellt ämne: Mångkultur. Vilken påverkan har det på välmåendet hos en befolkning?

Några punkter i programmet:

  • Varför finns det så lite studier om hur mångkulturen påverkar oss?
  • Vad visar de studier som genomförts? Är mångkultur bra eller dåligt för lyckan i ett samhälle?
  • Hur påverkas välmående hos de personer som invandrat?

Trevlig lyssning!

One Response to “#70: Så påverkar mångkulturen ett lands välmående”

  1. m96 skriver:

    Det är naturens självklarhet att folk vill vara med andra som är lika dem själva. I princip alla mångkulturella samhällen har slutat i kaos. https://www.youtube.com/watch?v=nYag1lOZpLw&feature=youtu.be&t=14m40s

Leave a Reply