Ojämlikhet i lycka värre än ojämlikhet i inkomster?

eggs-390224_640

 

I en ny studie undersöktes vilken betydelse ojämlikhet i lycka har för människors tillfredsställelse och välbefinnande i olika länder. Resultaten visade att ojämlikhet i lycka faktiskt har en starkare effekt än ojämlikhet i inkomster när det gäller att förklara människors personliga lycka. Vidare visade studien att den negativa effekten av att leva i ett samhälle med hög ojämlikhet i lycka var särskilt stark för människor som ogillar ojämlikhet. Till sist fann forskarna även att ojämlikhet i lycka är kopplat till lägre mellanmänsklig tillit samt att ojämlikhet i lycka ha ett starkare samband med bristande tillit än ojämlikhet i inkomster.

Källa:

The Welfare Costs of Well-being Inequality
Leonard Goff, John F. Helliwell, and Guy Mayraz
NBER Working Paper No. 21900

 

Filip Fors (www.filipfors.se)

Leave a Reply