Lyckad föreläsning om lycka!

På bioteknikföretaget Roche i Stockholm är man inte bara mån om befolkningens hälsa och livskvalité, utav även sina anställdas. För att skapa och bibehålla god arbetsmiljö och välmående personal anordnar de därför varje år evenemang för hälsa och personlig utveckling. I år blev Global Happiness Organization inbjudna att hålla föreläsning, och jag och Ludvig Lindström tog oss an uppdraget.

Temat för föreläsningen var “Lycka och Positiv Påverkan – Hur kan vi påverka oss själva och andra?”. Vi presenterade oss själva och vår bakgrund och varför vi valt att arbeta med lycka och välmående. Efter detta gav Ludvig deltagarna en presentation och sammanfattning av vad lycka innebär: hur det definieras, hur man mäter lycka och hur lyckonivån ser ut i olika delar av världen. Han gav också grundläggande och viktiga verktyg för lycka, vilket inkluderade tacksamhet, fysisk aktivitet, att vistas i naturen samt sociala relationer.

Efter detta gick jag vidare in på sociala nätverk, och hur tankar, idéer och känslor överförs i sociala nätverk. Hur kommer det sig att vi blir lyckligare av att umgås med glada vänner, varför spelar sociala relationer större roll än pengar, varför kopierar och härmar vi varandra, varför är bekräftelse en av de viktigaste elementen i en kärleksrelation och hur och varför kan din granne ha större påverkan på din lycka än din bästa vän? Jag kopplade detta till bland annat evolutionspsykologi, socialpsykologi och kognitiv neurovetenskap, alltså vilken roll vår hjärna spelar i känslomässig överföring.

IMG_20160121_125303 (1)

Kartläggning av lycka och klusterbildning i ett socialt nätverk

Presentationen blev uppskattad och vi fick mycket positiv feedback av våra deltagare. Vi föreläste sammanlagt en timme, och efter detta diskuterade vi alla tillsammans kring frågor och tankar som väcktes. Nästa gång hoppas vi att vi kan utöka timmarna och djupdyka ännu mer i ämnet lycka och sociala nätverk.

Christakis-Fowler-Connected

 

Frågor för diskussion:

Är majoriteten av dina vänner mer åt det lyckliga eller olyckliga hållet?
Är du lyckligare eller mindre lycklig än de du umgås med?
Hur påverkas du, och hur mycket, av dina vänner?

Sabina Renck, Psykologisk Coach, föreläsare och lyckoexpert

Leave a Reply