Lycka är inte en destination – Lycka är ett sätt att leva

happy book

Hur kan man egentligen avgöra om man är lycklig eller inte? Finns det en universell måttstock på lycka? Vart hittar jag den? Ska jag jämföra min lyckonivå med andras? Hur vet jag då hur lyckliga andra människor är? När kan jag säga till mig själv att ”Nu är jag äntligen lycklig!”?

Dessa är några av de frågor som dyker upp om man ställer sig frågan: ”Är jag lycklig?”. I frågan smyger ett antingen-eller-tänkande sig in: antingen så är jag lycklig eller så är jag inte det. Med detta tänk följer även ett antal problem. Dels känner man sig besviken över att man inte nått lyckans illusoriska punkt, vilket skapar missnöje och frustration. Dels ses lycka som ett resultat och en slutdestination och inte som vad det egentligen är: en ständigt pågående process och ett sätt att leva.

Vad händer om man istället frågar sig “Hur kan jag bli LYCKLIGARE?”

Vår lyckonivå kan ses som ett kontinuum: vart vi befinner oss på kontinuumet förändras ständigt och vi kan må olika bra under två olika tidpunkter men ändå under båda tillfällena känna glädje. Det finns ingen bestämd gräns för när man gått från ”olycklig” till ”lycklig”. Det enda vi kan jämföra vår nuvarande lyckonivå med är vart vi tidigare befunnit oss, och vill befinna oss, på skalan. Därför blir den relevanta frågan att ställa oss: ”Hur kan jag bli lyckligare?”. Istället för att lägga energi på att försöka se lycka som svart eller vitt (eller hur lyckliga vi är i relation till andra), kan vi försöka se att källan till lycka är outsinlig och fokusera på att få mer utav det.

Lycka är inte en destination – Lycka är ett sätt att leva

– – – – –

Källor:

Tal Ben Shahar: Lyckligare: Den största belöningen i ditt liv

Sonja Lyubomirsky: lyckans verktyg

– – – – –

Sabina Renck, Psykologisk Coach, föreläsare och lyckoexpert

Leave a Reply