Viktig bok om lycka just släppt

”Because so much of what you do and how you feel is driven by automatic processes, you can’t just think your way into happiness. You can’t just be positive like you hear in so many self-help books. What you can do is create the environment, situation, and context that make it more likely that you are positive without having to think about being positive.”

Professor Paul Dolan har nyligen släppt boken ”Happiness by design”. Till skillnad från många andra självhjälpsböcker hävdar Dolan att vi inte ska lägga för mycket energi på att försöka tänka oss lyckliga. Vår uppmärksamhet är i stora drag styrd av automatiserade och omedvetna processor, vi har endast en begränsad kontroll över den. Istället för att träna på positivt tänkande förordar Dolan att vi medvetet ska försöka välja situationer och miljöer som ger oss välbefinnande.

Har du ett jobb som ständigt ger dig känslor av stress och otillräcklighet? Är du i relationer som får dig att må dåligt? Dolan hävdar att vi överskattat möjligheten att tänka annorlunda och mer positivt kring sådana situationer, vi bör istället försöka förändra vilka situationer vi befinner oss så välbefinnandet kommer automatiskt.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Leave a Reply