Dags att göra denna värld lite lyckligare?

Om politik för lycka

Att man inte kan köpa lycka för pengar är en gammal sanning de flesta nog kan skriva under på. Det är klyschigt, nästan trivialt, men ändå har vi märkvärdigt svårt att riktigt ta det till oss. De flesta svenskar verkar ändå medge att de tror att lite mer pengar skulle öka just deras lycka. Men forskningen talar sitt tydliga språk och visar att vi överskattar pengarnas inverkan på vårt välbefinnande. Vinnare på lotto upplever förvisso ett lyckouppsving en tid men är snart tillbaka på samma välmåendenivå som innan vinsten. På samma sätt har den stora ekonomiska utvecklingen inte märkbart följts av ett ökat välmående i västvärlden. Vi verkar lika lyckliga idag som för trettio, kanske femtio år sedan. Detta ger viktiga signaler både till oss själva och våra politiker.

Vi bör snarast överge det som endast ger en illusion av att göra oss lyckliga. Den ihärdiga jakten på pengar och ökad konsumtion får oss inte att må bättre och är dessutom inte långsiktig hållbar. För lyckoforskningens resultat handlar inte främst om att välmående västerlänningar ska maximera sin lycka till varje pris. Det är också en rättvisefråga där vår ständiga jakt på illusioner ger bieffekter för miljön, klimatet och människor i andra länder. Resultaten av forskningen är en obekväm sanning för många av oss. Varje spenderad krona utöver våra basbehov ger mycket liten effekt på vårt välmående här i Sverige. Samma krona skulle däremot ge en markant lyckoökning om den spenderades på nödvändigheter som mat eller tak över huvudet i ett utvecklingsland.

Vi vet allt detta, och har viljan att börja göra något, ändå är det ofta mycket svårt att förändra sitt eget liv. Där har politiker och personer i ledande positioner i samhället en viktig roll att spela. Vi behöver ett samhälle som kan skapa förutsättningar för ökad lycka.  Det innebär inte fler restriktioner eller politiker som bestämmer vad som gör oss lyckliga.  Frihet är bland det viktigaste ur lyckoperspektiv. Frihet att göra vad man vill. Men det betyder inte oändligt med valmöjligheter för saker som toapapper, kaffe eller telefonbolag. Vi behöver frihet att kunna välja bort de banala valen och ägna tid åt det som verkligen betyder någonting.

John Stuart Mill talade redan på 1800-talet om den växande ekonomins nytta upp till en viss nivå, sedan skulle andra saker växa såsom kulturen och den fria tiden. Den tiden är nu och det är dags att börja en utveckling mot ett mer humant och hållbart samhälle där pengar är ett medel och inte ett mål för våra liv och för samhället.

Det är många som börjar inse detta runt om i världen. Finansinstitut i såväl Australien, Frankrike som England håller intensivt på att hitta nya mått för att mäta ett lands utveckling och välstånd i andra termer än BNP och där befolkningens faktiska välbefinnande räknas in.  

Vi har goda skäl att vara kritiska till en del studier som försöker mäta lycka hos individer. Som all forskning måste den kritiskt granskas och kanske särskilt inom en så ny forskningsgren som denna. Men det betyder inte att det är mindre viktigt. Om personer kan svara på hur det mår och uppfattar livet bör vi ta det på allvar. Varje år gör regeringen upp en budget över Sveriges ekonomi där varje enskild krona noga räknas in. Om vi gjorde en bråkdel av detta för att beräkna hur dessa investeringar bidrar till mer välmående vore mycket vunnet.

På många sätt visar lyckoforskningen det vi alltid har vetat. Det handlar om allas rätt till sysselsättning och arbete. Om nära sociala relationer och tillit till samhället. Om att få ägna sig åt meningsfulla fritidsintressen eller göra karriär om man trivs med det. Fler och fler börjar inse att mer fritid och mindre stress, pengar och konsumtion även kan vara lyckan här hemma.

Det är dags att göra världen till en lite lyckligare plats. Och förutsättningarna för detta har aldrig varit så goda – det är dags att ta lyckoforskningen och dess resultat på allvar.

Frida Johnsson

Tags:

2 Responses to “Dags att göra denna värld lite lyckligare?”

  1. FÄRJAN-RUTH skriver:

    Exakt så….Man kan inte köpa lycka för pengar. Det är ett hjälpmedel, ett nödvändigt ont. Men lyckan finns inom oss eller inte. Om vi prioriterar rätt saker i livet, når vi lyckan. Vi kan vara mycket olyckliga av olika anledningar periodvis i våra liv också, när tragiska saker sker, men lyckokänslan kommer tillbaka….Arbete, sysselsättning som vi trivs med, socialt umgänge, delaktighetskänsla, känslan att vara sedd, älskad, förstådd, spelar också en stor roll! Att få vara frisk, men även när vi inte är det emellanåt, kan vi vara lyckiga! För mej ger min kristna starka tro en stor, ja, största LYCKAN!!!Det är mer, mycket mera än en miljonlottovinst! Kram. Båtpastorn, Färjan-Ruth. obs. ALLA KAN BLI/VARA LYCKLIGA!

  2. Thomas skriver:

    Väl skrivet! Vi människor är rätt dåliga på att se sambanden mellan det vi gör och hur vi mår, om lyckoforskare kan förtydliga detta så kanske det leder till att lite fler människor ändrar sin livsstil. På samma sätt är det ett stort problem att vi inte ser vilken effekt vår livsstil har på världen och andra människor i den.

Leave a Reply