Toppkandidater vill ha europeiskt lyckoindex

Happy EU

EU-valet närmar sig och det kanske inte är helt lätt att avgöra på vilket parti och/eller kandidat man ska lägga sin röst på.

Vi i Global Happiness Organization har inför valet genomfört en enkätundersökning bland EU-parlamentskandidater ibland annat Sverige, Tyskland och Frankrike.

Till vår stora glädje fann vi att en majoritet i samtliga länder var positiva till att BNP kompletteras med ett lyckoindex som mäter välbefinnandet hos befolkningen i Europeiska Unionen. I Sverige ville hela åtta av tio kandidater detta. Mest positiva till lyckoindexet var Miljöpartiets kandidater där samtliga svarande ville införa ett sådant.

Tvärvetenskaplig forskning visar att lycka och rikedom endast korrelerar till en viss grad. I västvärlden har lyckoökningen i princip avstannat de senaste årtiondena, trots en hög ekonomisk tillväxt. Det är därför viktigt att byta fokus – från ett tillväxtfokus till ett välbefinnandefokus.

Undersökningen visade även att en majoritet av de svenska kandidater som svarade skulle önska att EU arbetar för att en deklaration om djurs rättigheter läggs in i Förenta Nationernas stadgar. De var även positiva till att lägga politiska förslag som ger ekonomiska eftergifter för nuvarande generationer om det skulle säkerställa en hög livskvalitet och välbefinnande för kommande generationer.

Glöm nu inte att rösta på söndag om ni inte redan har gjort det.

Ludvig Lindström

Leave a Reply