Klimatomställning och lycka

klimat

I tisdags föreläste jag och Boel Björkenwall (som ju också är lyckobloggare och aktiv i GHO), för miljö- och återviningsföretaget Ragn-Sells 115 chefer. Föreläsningen ägde rum på konferensanläggningen Sätra Gård utanför Stockholm och handlade om hur klimatomställningen kan komma att påverka människors välbefinnande och vad vi på olika nivåer kan göra för att skapa ett samhälle som både är bra för klimatet och för den allmänna lyckonivån.

Det verkade vara en uppskattad presentation och jag tänkte därför dela med mig en del av det vi tog upp. Så här följer lite intressanta fakta om miljö, klimat och lycka.

Beteenden som både är positiva för klimatet/miljön och för lyckan:

  • att ha en ickematerialistisk syn
  • att ofta åka tåg och/eller cykla
  • att engagera sig i ideellt arbete, t ex miljön
  • att pendla kortare sträcka till jobbet

Den lyckligaste människan som har upptäckts är faktiskt en buddhistisk munk vid namn Matthieu Ricard. Detta konstaterades efter att Richard genomgått diverse vetenskapliga tester som visat överlägsna resultat jämfört med andra personer. Anledningen till den höga lyckokapaciteten tros bland annat vara meditation och att han regelbundet tränar sinnet genom att tänka positiva tankar. Det visar att man kan leva klimatsmart och ändå vara väldigt lycklig.

Ett annat exempel på det är landet Costa Rica, där invånarna är bland de lyckligaste i världen samtidigt som man i princip är klimatneutralt. Här har Sverige en del att jobba på.

Ludvig Lindström

Leave a Reply