GHO höll tal för miljöministern om lycka och konsumtion

I fredags var Global Happiness Organization inbjudna för att hålla tal på invigningen av ett nytt avfalls-eldat kraftvärme i Sverige. (i Brista nära Sigtuna).

Varför är det bra med ett kraftvärmeverk?

Genom att tillverka el och fjärrvärme ur avfall, som inte återvinns eller återanvänds, tar Fortum tillvara energi som annars skulle gå förlorad. Ett avfallseldat kraftvärmeverk syftar även till att lösa avfallsproblem och erbjuda en miljömässigt säker avfallshantering.

bristaverket
Syftet med vår inverkan
Global Happiness Organization var inbjudna för att tala om vad forskningen egentligen säger om konsumtion och lycka. Blir vi verkligen lyckligare av att konsumera så mycket som vi gör??
För självklart är det så att ju mindre vi människor konsumerar, desto mindre avfall har vi också att ta hand om. Och desto bättre mår vår natur!
Inbjudna var också Miljöministern, diverse olika el-bolag, företaget Blocket (som var där för att tala om vinsten med att återanvända fler prylar för att minska avfallet) mfl.

Så vad forskningen säger om konsumtion och lycka
Exempelvis har forskningen visat att;
– materialister (som sätter stort värde på statusprylar, pengar etc) är olyckligare än personer som inte är så materialistiska.
– vi blir generellt sett lyckligare av att lägga pengar på upplevelser än på prylar.
Detta handlar bl.a. om att upplevelserna (t.ex. att gå en kurs och lära sig något nytt, spela tennis, eller upptäcka någon ny plats) kan ge oss spännande erfarenheter, insikter, ge oss härliga minnen, utveckla någon förmåga etc. Och om vi delar upplevelsen med någon så kan den också bidra till att stärka våra relationer, eller kanske bidra till att vi på kuppen lär känna nya människor.
Detsamma är svårt att säga om vi t.ex. köper en ny tröja. 😉

Jag som var där och talade kan meddela att det var en väldigt intressant dag, som också utmynnade i spännande samtal med chefer på flera olika företag om bl.a. lyckoforskning och glädje!

Kram / Boel Björkenwall
————————————
Ansvarig för Global Happiness Organization i Sthlm, samt föreläsare, Hypnotisör, Inspirationskonsult,  och Auktoriserad, vetenskapsorienterad Hälsorådgivare på Viability mm.

Mail: boel.bjorkenwall@globalhappiness.com
http://www.globalhappiness.com

http://www.viability.se

Leave a Reply