Finns det en brytpunkt? Ny studie om sambandet mellan inkomst och lycka

income_swb

While the idea that there is some critical level of income beyond which income no longer impacts well-being is intuitively appealing, it is at odds with the data. As we have shown, there is no major well-being dataset that supports this commonly made claim.

Ett populärt antagande är att pengar bara är viktiga för att tillfredsställda våra grundläggande behov. När vi har uppnått en grundläggande levnadsstandard bryts kopplingen mellan materiell rikedom och lycka. Men stämmer detta antagande? Enligt en ny studie finns det ingen tydligt brytpunkt mellan pengar och lycka, åtminstone om pengar mäts i form av inkomst och lycka mäts i form av livstillfredsställelse.

De amerikanska forskarna Stevenson & Wolfers har analyserat sambandet mellan inkomst lycka i ett stort antal länder och med olika datamaterial. I princip i alla länder finner man samma mönster, ju högre inkomst desto nöjdare är människor med livet. Sambandet avtar förvisso ju högre upp på inkomstskalan man kommer men det försvinner aldrig.

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om en studie som fann samma mönster i USA gällande livstillfredsställelse. I den studien fann man dock en brytpunkt gällande upplevelser av positiva och negativa känslor (emotionellt välbefinnande). Stevenson & Wolfers hade tyvärr inte data för att undersöka om det finns något brytpunkt mellan emotionellt välbefinnande och inkomst, så om detta samband skiljer sig från sambandet med livstillfredsställelse är en öppen fråga för framtida forskning.

Referenser:

Stevenson & Wolfers (2013) Subjective Well-Being and Income: Is There Any Evidence of Satiation? NBER Working Paper No. 18992.

 

Filip Fors (www.filipfors.se)

2 Responses to “Finns det en brytpunkt? Ny studie om sambandet mellan inkomst och lycka”

  1. Göran Hådén skriver:

    Som du skriver handlar ju detta om kopplingen till livstillfredsställelse, jag tvivlar på att resultatet skulle bli detsamma om kopplingen till momentant välbefinnande undersöktes med lika stort material.

    Dessutom är det viktigt att komma ihåg att vi alltid talar om snitt – dvs det är fullt möjligt att uppnå ett mycket högt välbefinnande med låg inkomst, om än inte lika vanligt. Det centrala är vad pengarna och livet används till, inte hur hög lönen är.

  2. embla skriver:

    Tror som Göran ovan. Och sambandet med livstillfredsställelse kanske mycket är en kulturell grej också: alltså att det bottnar i hur man ser på sitt liv (vilket hänger ihop med vad ens kultur/samhälle värderar).

Leave a Reply