Skandinavien toppar FN:s lyckoranking

Glada skandinaver

Idag skriver tidningen Metro om FN-rapporten ”World Happiness Report” och GHO:s kommentarer på denna. Rapporten visar bland annat att svenskarna är världens femte lyckligaste folk. Danskarna är etta och norrmännen tvåa.

Dock finns det fortfarande mycket från politiskt håll som kan göras för att skapa bättre förutsättningar för svenskarna att må bättre. Vi i GHO har till exempel föreslagit att någon form av lyckofrämjande undervisning i skolan bör införas så att barnen redan tidigt i livet lär sig prioritera rätt för att må bra. Vi bör även kontinuerligt mäta den generella lyckonivån i landet. Att mäta något gör att vi tar det på större allvar och det är genom mätningar vi kan undersöka om utvecklingen går i en positiv eller negativ riktning.

Har ni lyckobloggsläsare idéer på fler politiska åtgärder som ni tror/vet skulle kunna möjliggöra en lyckotillväxt i Sverige?

Topp 5 i FN-rapporten
1. Danmark
2. Norge
3. Schweiz
4. Nederländerna
5. Sverige

Ludvig Lindström

3 Responses to “Skandinavien toppar FN:s lyckoranking”

 1. Filip Fors skriver:

  Fyra av dessa länder har väldigt lika samhällssystem (Danmark, Norge, Nederländerna, Sverige). Mycket hög levnadsstandard, ganska hög jämlikhet, stor välfärdsstat och personlig frihet samt låg korruption. Schweiz sticker ut lite eftersom det är ett betydligt mer konservativt samhälle än de övriga men levnadsstandarden är nog högst i världen.

  Dock är alla fem relativt små länder. Det verkar som att små länder generellt har högre lyckonivåer än större länder (populationsmässigt).

 2. Intressant. Finns det nån forskning som visar att välfärdsstaten i sig ger en högre lyckonivå hos befolkningen?

 3. Filip Fors skriver:

  Det finns några artiklar som pekar på ett sådant samband, men det finns även några som inte finner något samband. Det är ungefär som sambandet mellan (o)jämlikhet och lycka på nationell nivå. Studierna pekar åt olika håll beroende på vilka länder man analyserat och vilka datamaterial man använt.

  Värt att notera är att det finns gott om exempel på både ”stora” och ”små” välfärdsstater som har höga lyckonivåer i västvärlden. T.ex. ligger de nordiska länderna högt men även anglosaxiska länder som USA, Australien, Canada och England ligger ganska högt (som har mindre välfärdsstater). Detta, tillsammans med tidigare studier på många länder, tyder på att det knappast finns något ”enkelt” och starkt samband mellan välfärdsstatens storlek och nationell lycka.

  Personligen tror jag att en hög ekonomisk välståndsnivå, en kultur av tillit och låg korruption samt hög personlighet frihet är mer avgörande än välfärdsstatens storlek. Dock är jag ändå för den skandinaviska välfärdsmodellen, men det är av andra skäl än att den gör folk lyckliga.

Leave a Reply