Är skandinaverna lyckliga eller olyckliga?

IMG_1102

Svaret är lyckliga…. i alla fall om man ska tro på de enkätstudier och internationella lyckomätningar som gjorts under de senaste 40 åren.  I dessa har de Skandinaviska länderna ofta toppat eller i alla fall legat nära toppen . Detta är ett resultat som förvånar många. Bilden av den surmule svensken är relativt utbredd och inte sällan brukar det talas om att vi ”kalla” skandinaver måste lära oss att bli mer glada och avslappande eller att vi borde bli mer optimistiska. Berättelser som dessa är ofta kryddade med anekdoter om hur människor tar livet med en klackspark nere i Sydeuropa eller vilken stark framtidstro Amerikanarna har.

Likaså är det fortfarande många som lever i tron att vi har anmärkningsvärt höga självmordstal i Skandinavien jämfört med övriga länder i världen (något som inte stämmer). All tillgänglig statistik talar tvärtom för att livet på det stora hela är mycket gott för människor som lever i de skandinaviska länderna.

I Gallups senaste undersökning som inkluderar ett representativt urval individer i 143 länder ber man intervjupersonerna bedöma hur bra de tycker att livet är på en elvagradig skala; från värsta tänkbara livet (0) till det bästa tänkbara livet (10). Överst på listan hamnar Danmark, Norge på plats tre efter Finland och Sverige på delad femteplats (låter detta som ett sportreferat? 😉 ). Bilden bekräftas av i princip alla andra storskaliga undersökningar och resultatet blir ungefär detsamma oavsett om man frågor människor hur ”lyckliga” eller hur ”nöjda” de är med livet.

Bilden bekräftas även när man undersöker hur stor andel av befolkningen som upplever specifika känslor, speciellt negativa känslor. I Gallups undersökningar frågor man intervjupersonerna i vilken utsträckning de upplevde olika känslor under en stor del av gårdagen. Resultaten visar att det är en jämförelsevis låg andel av skandinaverna som kände sig oroliga, ledsna, deprimerade eller arga under en stor del av gårdagen, skillnaden mot andra västländer såsom USA, Frankrike, Italien och Storbritannien är dramatiska. Exempelvis upplevde endast 16 procent av Svenskarna oro under stor del av dagen i jämförelse med hela 34 procent i USA och 40 procent i Italien. När det gäller vissa positiva känslor, exempelvis hur stor andel som log och skrattade under gårdagen har de skandinaviska länderna inte en lika framskjuten placering, däremot är det en stor andel i de skandinaviska länderna som uppger att de ”njöt av livet” under en stor del av gårdagen.

Att vissa betvivlar att Svenskar skulle vara lyckliga kan mycket väl bero på ett missförstånd, exempelvis att människor i allmänhet är mindre extroverta i Skandinavien och därmed inte uttrycker sina positiva känslor lika yvigt som man gör i vissa andra kulturer. All tillgänglig data – som självklart måste tolkas med en nypa salt – tyder trots allt på att bilden av den olycklige svensken är en myt.

I nästa inlägg kommer jag att diskutera några tänkbara förklaringar till de höga lyckonivåerna i Sverige och de andra Skandinaviska länderna.

Tabellerna nedan visar ”lyckodata” för 20 OECD länder och är framtagna från Gallups hemsida: www.gallup.com

Land Hur bra är livet

Andel oroliga

Andel ledsna

Andel deprimerade

Andel   arga

Log och skrattade

Njöt av livet

Denmark

8

24%

12%

3%

13%

75%

88%

Finland

7,7

29%

10%

6%

4%

74%

72%

Norway

7,6

20%

13%

8%

13%

76%

84%

Netherlands

7,6

31%

14%

4%

9%

76%

79%

Ireland

7,6

20%

14%

6%

11%

83%

86%

Sweden

7,5

16%

12%

4%

12%

78%

86%

Canada

7,5

32%

14%

7%

14%

86%

91%

Switzerland

7,5

32%

18%

4%

14%

76%

86%

New Zeeland

7,4

31%

18%

9%

20%

78%

84%

Spain

7,3

35%

22%

10%

21%

80%

62%

USA

7,3

34%

18%

10%

16%

81%

89%

Australia

7,3

31%

17%

8%

18%

76%

83%

Austria

7,2

23%

17%

6%

12%

76%

83%

Belgium

7,1

33%

18%

9%

21%

81%

76%

France

7

32%

19%

8%

33%

76%

74%

United Kingdom

7

27%

21%

11%

18%

77%

82%

Italy

6,8

40%

25%

11%

14%

66%

59%

Germany

6,5

29%

23%

5%

17%

72%

72%

Japan

6,2

28%

10%

18%

13%

85%

75%

Portugal

5,4

57%

31%

20%

11%

74%

64%

Skandinavien

7,7

20%

12%

5%

13%

76%

86%

Övriga länder

7,1

32%

18%

9%

16%

77%

77%

———————————————

Filip Fors (www.filipfors.se)

2 Responses to “Är skandinaverna lyckliga eller olyckliga?”

  1. […] minst lika viktigt som tvillingstudierna som pekar på genernas stora betydelse. I den här gamla posten redovisas resultat som pekar på länderskillnaderna är stora även bland rika och demokratiska […]

  2. […] Ett vanligare sätt att mäta oro är att fråga människor hur oroliga de känt sig den senaste tiden. Med denna mätmetod ligger svenskarna inte alls dåligt till. Istället speglar de internationella skillnaderna i oro till stor del det mönster som finns i självskattad nöjdhet med livet och upplevt välbefinnande. Svenskarna oroar sig lite i vardagen i jämförelse med de flesta andra befolkningar(se tabell nedan). Detta visar även Gallups mätningar som jag tidigare skrivit om här. […]

Leave a Reply