Närvaro – en nyckel till välbefinnande även när livet utmanar oss!

Hoppas du har det gott i sommarvärmen! Matt Killingsworth har lite spännande att säga om vad han tror är grundläggande för mänsklig lycka. Läs mer om hans forskning på www.trackyourhappiness.org.

Anna Gordh Humlesjö

Leave a Reply