En lyckobedrift av stora mått

En glad Daniel Mendoza

I förra veckan offentliggjorde vi i GHO Årets Lyckofrämjare. Utmärkelsen gick till Daniel Mendoza, grundare, VD och ansvarig utgivare för Good News Magazine.

För er som inte känner till Good News Magazine är det ett magasin, Nordens största faktiskt, som enbart fokuserar på positiva nyheter.

Det finns en mängd forskning som på olika sätt visar att positiva nyheter skapar en lyckligare värld. Exempelvis visar studier att personer som har fått läsa/ta in negativt laddade ord beter sig mindre vänligt direkt efteråt. De som fått läsa/ta in positivt laddade ord beter sig istället mer vänligt och påverkar i sin tur omgivningens välbefinnande mer positivt.

Forskning visar även att ju fler negativa tankar en person tänker, desto svårare blir det att öka sitt välbefinnande. Det omvända gäller vid positiva tankar. Ju mer positiva tankar vi upplever, till exempel med hjälp av positiva nyheter, desto lättare blir det att även framöver tänka positivt och öka sitt välbefinnande.

En extra bedrift tycker jag att Daniel har gjort då han vänt en fruktansvärd barndom till något så här positivt. Cirka fem år av barndomen tillbringade han nämligen tillsammans med sin familj på flykt mellan olika länder och städer för att till slut hamna i Sverige. Barndomen var många gånger extremt våldsam och den tog, enligt honom själv, slut när hans far tog livet av sig några år senare.

Men Daniel har valt att fokusera på det positiva. Och faktum är att världen inte bara är en plats med lidande, utan folk världen över får det bättre och bättre varje dag.

Människor lyfts ur fattigdom snabbare än någonsin och dödssiffran orsakad av krig, svält och naturkatastrofer är idag lägre än någonsin i modern tid. Bara det är något att vara glad över.

Ludvig Lindström

Leave a Reply