Är lyckan grön? Klimatvänligt beteende och lycka

vegetables

I en nyligen publicerad artikel undersöker jag och Bengt Brülde hur olika klimatrelevanta beteenden som bilkörning, flygresor och köttätande hänger ihop med svenska folkets lycka. Artikeln finns att läsa här.

Tyvärr finner vi att ett klimatsmart beteende och lycka oftast inte går hand i hand. Svenskar som ofta kör bil och flyger är till exempel lyckligare än svenskar som sällan ägnar sig åt dessa aktiviteter. Vidare finner vi även ett positivt samband mellan frekvent köttätande och lycka.

Bland positiva klimatbeteenden märks positiva samband mellan lycka och tågresor samt lycka och regelbundna cykelturer.

Det bör noteras att sambanden överlag är svaga trots att de i de flesta fall uppnår statistisk signifikans. Man kan även notera att vi korrigerat för intervjupersonernas inkomst, utbildningsnivå, yrkesklass, sysselsättning, civilstatus, umgänge med vänner samt kön och ålder i analyserna.

Givetvis bör man alltid tolka resultat från tvärsnittsstudier med försiktighet. Men resultaten utmanar utan tvekan föreställningar om att ett klimatsmart och miljövänligt liv går hand i hand med hög lycka. Tvärtom kan man förmoda att flygresor, bilturer och köttätande är ”friheter” som gagnar människors välbefinnande trots att dessa aktiviteter sannolikt får förödande konsekvenser för klimatet.

Vi avslutar artikeln med följande slutsats:

Men i nuläget verkar det alltså som om vi inte blir lyckligare på det hela taget av att leva mer klimatsmart och av detta kan vi dra slutsatsen att den som vill påverka människors beteende i en mer klimatsmart riktning inte kan appellera till deras egenintresse (”du mår själv bättre av att agera mer klimatvänligt”). Man måste i stället försöka nå människor med moraliska argument och övertyga dem om att vi inte bör införa en mer klimatvänlig politik för vår skull, utan för att framtida generationer och världens fattiga tjänar på det. Och i det sammanhanget kan man alltid tillfoga att en mer hållbar livsstil kanske inte skulle ha så negativa effekter på vår lycka som många kanske tror.

Filip Fors (www.filipfors.se)

One Response to “Är lyckan grön? Klimatvänligt beteende och lycka”

  1. Marco Lane skriver:

    Tyvärr finner vi att ett klimatsmart beteende och lycka oftast inte går hand i hand. Svenskar som ofta kör bil och flyger är till exempel lyckligare än svenskar som sällan ägnar sig åt dessa aktiviteter. Vidare finner vi även ett positivt samband mellan frekvent köttätande och lycka.

Leave a Reply