Relationer som växer och blomstrar

Som bekant fokuserar stora delar av psykologins vetenskap på det som är sjukt eller inte fungerar i det mänskliga psyket, medan den positiva psykologin utgår från att välbefinnande inte är samma sak som brist på sjukdom utan kräver att man bygger vidare på det som är friskt och fungerar.
På precis samma sätt har man börjat utforska mänskliga relationer. Det finns mängder av studier som klart och tydligt pekar på starka samband mellan goda relationer och lycka. De lyckligaste människorna har starka sociala band, prioriterar sina vänner och familjemedlemmar och är bra på att visa uppskattning. Trots detta handlar den största delen av forskning kring relationer om konflikter, skilsmässor, anknytningsproblem och trauman. Men eftersom relationer inte heller börjar blomstra och utvecklas bara för att man lär sig hantera problem börjar forskningen växa kring hur relationer kan stärkas, och vad vi kan göra mer av för att optimera de relationer som ju faktiskt är en av våra absolut viktigaste lyckoresurser.

Som bekant fokuserar stora delar av psykologins vetenskap på det som är sjukt eller inte fungerar i det mänskliga psyket, medan den positiva psykologin utgår från att välbefinnande inte är samma sak som brist på sjukdom utan kräver att man bygger vidare på det som är friskt och fungerar.

På precis samma sätt har man börjat utforska mänskliga relationer. Det finns mängder av studier som klart och tydligt pekar på starka samband mellan goda relationer och lycka. De lyckligaste människorna har starka sociala band, prioriterar sina vänner och familjemedlemmar och är bra på att visa uppskattning. Trots detta handlar den största delen av forskning kring relationer om konflikter, skilsmässor, anknytningsproblem och trauman. Men eftersom relationer inte heller börjar blomstra och utvecklas bara för att man lär sig hantera problem börjar forskningen växa kring hur relationer kan stärkas, och vad vi kan göra mer av för att optimera de relationer som ju faktiskt är en av våra absolut viktigaste lyckoresurser.

love2

Socialpsykologen John Harvey vid University of Iowa har tillsammans med sina kollegor tagit fram en modell i fem delar över vad som behövs i en kärleksrelation för att den ska fungera, stärkas och växa.

1. Båda parterna i relationen behöver vilja veta mer om den andra personens förhoppningar, drömmar, rädslor, sårbarhet och osäkerheter. Det är också viktigt att vara lyhörd inför balansen mellan att uttrycka sig själv och uppmärksamma den andras behov. I relationer där båda behärskar detta ökar förståelsen för den förändring som sker i livet och i den andra personen, och förändring kan tom ses som en möjlighet till nya chanser att lära sig mer om varandra.

2. En viktig faktor för att hålla relationen på fötterna är en stärkande förklaringsmodell. Det innebär att man inte drar slutsatsen att den andra personen är taskig och respektlös med flit om den gör något ouppskattat eller att den äkta hälften är otrogen om vederbörande missar att ringa tillbaka. Genom att hellre fria än fälla och sätta sig i den andra personens sits kan man undvika många potentiella konflikter redan innan de bryter ut och hålla fokuset på det som fungerar.

3. När du lär känna den andra personen och känner till både starka och sårbara sidor blir det oerhört viktigt med acceptans och respekt för att relationen ska fortsätta utvecklas. Acceptans och respekt stärker motivationen att vara öppen, vilket ju gynnar relationen (punkt 1). Det fungerar också som ett motgift mot föraktfullt beteende som enligt relationsforskaren John Gottman är en vanlig orsak bakom skilsmässor.

4. För att relationen ska hålla på sikt behöver båda parterna medvetet skapa och upprätthålla relationsstärkande tankar och beteenden. Varning för slentriandöden alltså. Ansträng er istället för att hålla engagemanget inför relationen och varandra uppe och se relationen som ett gemensamt projekt som ni tar hand om och utvecklar tillsammans.

5. Planera och skapa strategier för att komma varandra närmare i takt med att relationen mognar. Var uppmärksamma på varandras mål, drömmar och behov och se till att identifiera vad som fungerar respektive inte fungerar för er när ni stärker relationsprocessen.

Källa: Harvey, J.H., Omarzu, J. (2012). Minding the close relationship. Personality and Social Psychology Review, 16(4).

Linnea Molander, psykologisk coach
www.katchingcoaching.se

3 Responses to “Relationer som växer och blomstrar”

 1. Lars Avellán skriver:

  Kul Linnea att du tar upp det här ämnet.
  Det forskas och undervisas kring väldigt mycket kring sånt som är oviktigt i livet, men alltför sällan kring det som är viktigt. Parrelationer är viktiga i livet. Här behövs både forskning och undervisning.

  Jag tycker det är bra punkter, som tas upp ovan. Själv bygger jag min uppfattning på en kombination av John Gottmans tidiga forskning och läran Non Violent Communication, representerad av bland annat Marchall Rosenberg.
  John visade genom sin forskning att han genom (exakta siffrorna har jag glömt. Ta det som ungefärliga) att studera ett par, som lever i en relation, under 20 minuter kunde med 90% säkerhet säga om de kommer att separera. Som du skriver, så byggde han sin studie på att identifiera även allra minsta tendens till föraktfullt beteende.
  I sin senare forskning, tycker jag John tappade tråden. Ett fokus på bakomliggande orsaker till föraktfullt beteende hade varit på plats. Detta finner jag i läran om Non Violent Communication. Några citat från Marchall Rosenberg:
  Döm aldrig en annan människa. Att dömma är ett nonchalant beteende, där vi inte bemödar oss att sätta oss in i våra medmänniskors liv och känslor. På detta sätt avskärmar vi oss från livet. Att dömma är ett konflikthöjande beteende. Säg att du blir besviken (känsla), men kalla mig inte oansvarig (dömmande).
  Det finns en äng bortom rätt och fel. Jag möter dig där.
  Jag vill leva i ett flöde mellan mig och andra som bygger på att vi ger från hjärtat.
  Den potentiella kraften i att uttrycka sin sårbarhet.
  Hellre än att göra en mental analys av den andres fel och brister, bör vi välja att ta kontakt med livet inom oss, hitta vårt hotade behov. Alternativt kan vi fokusera på den andre personens behov.
  Skilj på att ge från hjärtat och att ge från skuld, på inre vilja och tvång.
  De fyra stegen i en god kommunikation:
  1. Observera utan känsla eller dömmande
  2. Känn efter din inre känsloreaktion
  3. Uttryck de behov, som är kopplade till känslan
  4. Översätt detta till önskemål.

  Kram /Lars

 2. Linnea skriver:

  Hej Lars! Tack för din kommentar, spännande läsning! Jag har för avsikt att sätta mig närmare in i både Gottmans forskning och NVC och det kommer säkerligen dyka upp ett och annat blogginlägg om saken när så sker.

 3. Lars Avellán skriver:

  Linnea: Jag rekommenderar båda varmt. När det gäller Gottmans forskning, så kan dock en webbsökning vara bättre än att läsa hans bok ”7 gyllne regler för en lycklig kärleksrelation”. Den boken tycker jag inte tillhör Gottmans storverk.

  /Lars

Leave a Reply