Obama eller Romney?

Obama-Romney-cartoon

Jag sitter just nu och ser den tredje och sista av USA:s presidentvalsdebatter.

Vad som skiljer Obama och Romney från varandra är som jag ser det i många frågor mest nyanser och formuleringar, framförallt på det utrikespolitiska området som den här debatten kretsar kring. Men små ändringar i utrikespolitiken kan ändå få påtagliga konsekvenser för både amerikaner och folk i andra länder.

När det gäller just utrikespolitiken tror jag att både USA och världen i stort kommer att tjäna på en president som satsar mer på dialog, samarbete och nedrustning, än på konfrontation, vedergällningar och krig.

Vem av Obama och Romney tror Du kommer att ha mest positiv påverkan för lyckan i världen? Motivera gärna också varför.

HÄR är en bra sida som jämför de bägge.

Ludvig Lindström

Leave a Reply