Den psykiska ohälsan hos unga ökar

De senaste årtiondena har den psykiska ohälsan ökat kraftigt hos barn och ungdomar. GHO har tagit fram ett antal forskningsbaserade åtgärder som kan vända denna negativa trend. Du kan läsa om dessa HÄR.
Har du själv några tips på vad som skulle kunna förbättra situationen för våra unga?

De senaste årtiondena har den psykiska ohälsan ökat kraftigt hos barn och ungdomar. GHO har tagit fram ett antal forskningsbaserade åtgärder som kan vända denna negativa trend. Du kan läsa om dessa HÄR.

Har du själv några tips på vad som skulle kunna förbättra situationen för våra unga?

Ludvig Lindström

6 Responses to “Den psykiska ohälsan hos unga ökar”

 1. Lars Avellán skriver:

  En väl vald sammanställning av åtgärder för folk i alla åldrar. Det jag saknar är ett försök att se vad som gör just unga nedstämda/oroliga. På intuitiv grund har jag flera tankar, men saknar stöd i forskningsresultat:

  – Eftersom unga saknar det perspektiv på tillvaron, som äldre har, så bör de vara mer känsliga för den intensiva ström av negativ katastrofinformation, som vi får genom massmedia. Idéer till botemedel: En mindre negativ, mer balanserad, motbild given av antigen skola eller speciella nyhetsprogram

  – När vi hade barn och ungdomar hemma, så lärde jag mig förstå att de behöver mycket tid med sina föräldrar. Att bara vara tillsammans. Dagens stressade samhälle medger inte detta utan att aktivt tänka till och prioritera om. Botemedel: Omprioritering samt aktivt beslut att ägna mer tid till de unga

  – Kanske får barn också för mycket intryck? Kanske lever för mycket i ett prylsamhälle? Kanske är det för mycket tävling och utslagning i vår och barnens värld?

  Kram /Lars

 2. M.E skriver:

  Jag håller med Lars Avellàn med alla intryck som barn får idag i samhälle och skola kan leda till en viss stress. Det finns många mål i skolan där prestation och resultat kan uppfattas som en tävling mellan elever. Detta är ju individuellt hur barn hanterar situationen men att vara duktig är viktigt på gott och ont. Mitt barn har precis börjat 3:an och har redan uppnått målen för de flesta ämnena och behöver således utmaning för att inte tappa intresset samtidigt blir jag lite osäker på hur mycket utmaning. Hon var ganska besviken för att hon under ett test i svenska på tid hade 1 fel..hm.. De övriga testen var felfria. Tror också att äga mycket saker och tekniska prylar blir hysteriskt. Viktigast som förälder är att vara ”äkta” närvarande med sina barn. Ett ganska enkelt ex kanske men att spela ett spel tillsammans som inte är dataspel el DS 🙂 Det finns mycket mer man kan göra ifs. Det är viktigt att vara lyhörd på förändringar i sitt barns beteende även om det oftast är ”normalt” för åldern. Lyssna och respektera barns röster och åsikter. Ciao ciao!

 3. Peter Andersson skriver:

  Jag tror inte att det är ohälsan som ökat. Jag tror att det är statistiken som ökat. För cirka tio år sedan inledde landstingen en satsning på att vidareutbilda alla läkarsekreterare i diagnoskodning. Innan detta diagnoskodade man i princip bara patienter som varit inneliggande på avdelning. Nu kodar man allt, från mottagningsbesök till telefonmottagningar.

  Den som begär ut statistik på nationsnivå över olika diagnoskoder utan att känna till detta kommer givetvis att vid jämförelse med gamla årliga sammanställningar dra den felaktiga (och rubrikvänliga) slutsatsen att ohälsan har ökat – men som sagt, det mest troliga är istället att det bara är statistiken som har ökat.

  Ett enkelt sätt att komma tillrätta med detta vore att istället för absoluta tal begära att få ut statistik på hur många procent av totalen för alla diagnoser som utgörs av koderna för psykisk ohälsa – och sedan ställa dem mot liknande siffror från förr.

 4. Ines skriver:

  Det är så mycket krav på hur man ska vara, hur man ska se ut, vad man ska lyckas med osv. Antingen misslyckas man och blir deprimerad eller så lyckas man och blir utbränd, om man ska hårddra det.

  Sen beror det väl också på att fler söker hjälp nu. Psykisk ohälsa är inget man skäms lika mycket för längre, det är så vanligt, man stämplas inte som galen eller störd lika lätt.

 5. Lyckosmeden skriver:

  Enligt SOU 2006:77 – Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – så beror den ökade psykiska ohälsan bland unga främst på ökad ungdomsarbetslöshet, för mycket valfrihet och allt mer ouppnåeliga ideal.
  http://www.regeringen.se/sb/d/6293/a/67472
  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/valfrihet-kan-bidra-till-psykisk-ohalsa-hos-unga_349976.svd

 6. Lars Avellán skriver:

  Intressant Lyckosmeden
  Om vi då ska försöka översätta detta till åtgärdsstrategier:

  Ungdomsarbetslösheten: Vi har en för steotyp syn på arbete. Om vi gick ner till 6 timmars arbetsdag, så skulle det finnas jobb för flera. Vi behöver lärlingsplatser, där man kan lära sig ett jobb genom ”doing”, bättre att gå lågbetald ett år än att gå utan arbete. Vi måste tillåta lönedifferensiering, så att de som inte är toppreseterande ändå kan vara attraktiva på arbetsplatserna

  Valfrihet och ouppnåliga ideal:
  Med en allt starkare informationsström från omvärlden, så måste vi stärka det egna jaget. Jag finns. Jag vet vad jag är bra och dålig på. Jag vet vad som är viktigt och oviktigt för mig. Mindfulness.

  /Lars

Leave a Reply