Minska köplusten – öka sexlusten

Forskning visar att människor med icke-materialistiska värderingar är lyckligare än andra och att nära relationer är av stor vikt för ens välmående. Som denna skylt antyder finns det mycket skoj i livet som är gratis och som varken belastar vår miljö eller bidrar till den allmänna köphetsen 🙂

Ludvig Lindström

Leave a Reply