Nu betyder Global verkligen global

GHO finns nu i USA

Så är Global Happiness Organization (GHO) nu äntligen en global organisation på riktigt. I förra veckan slog vi upp vår verksamhet i USA!

Den amerikanska avdelningen kommer initialt att fokusera på att få både allmänhet och politiker att inse vikten av lyckoforskningens resultat och en mer lyckoinriktad politik. Vi kommer bland annat försöka få den amerikanska regeringen att komplettera BNP med ett lyckoindex som kontinuerligt visar medborgarnas subjektiva välbefinnande.

Obama verkar faktiskt inte helt främmande för en sådan politik. För några år sedan nominerade han bland annat ekonomen och lyckoforskaren Alan B. Krueger till biträdande ”Secretary of the Treasury for economic policy”.

Uppstarten i USA inleddes med vår klassiska penga-kampanj: Amerikanska GHO-aktivister delade ut $5-sedlar till människor på gator i Carrboro, NC.  En som de skulle spendera på sig själva och en på någon annan. Tanken med kampanjen är att få människor att inse att man faktiskt kan öka sitt välbefinnande mer genom att ge till andra än att köpa saker till sig själv och att det finns mycket som lyckoforskningen kan bidra med för att öka välbefinnandet bland individer i ett samhälle.

Pengautdelning i Carrboro
GHO-aktivister delar ut pengar i Carrboro

Här är ett par av de reflektioner som GHO US fick tillbaka från de som mottagit pengarna:


**************

Hello,

I received the 2 $5 bill experiment yesterday.  My reflections? The $5 spent on my friend was more fun.  It yielded an unexpected meal and conversation shared together.  It also sparked some interesting side conversations with others who were near by.

Thank you!

Love, light, and laughter,

Chris

**************

Hello:  Last week I was handed two $5 bills outside the Weaver Street Market in Carrboro, NC, and asked to spend one on myself and the other on another person.  It was remarkably hard for me to do, as I mostly only spend $ on food and hardly every go to stores!  But I did do it:  bought myself a small pie (peach) and bought an aromatherapy mist spray (Lavender) for a colleague at work who is having a very hard time of late–too much stress and personal travail. The pie was delicious (shared it with my husband) and I know the spray-mist was appreciated and will be used.

In general, spending $, except for necessities like food, is very hard for me: it’s hard to make decisions, even on gifts.  I wonder why that is so . . .

Thanks!

**************

Ludvig Lindström

Leave a Reply