Individer som är engagerande på jobbet är lika glada till vardags som på helgen

Som jag skrivit om tidigare här på bloggen verkar människor i regel uppleva ett högre välbefinnande på helgen jämfört med veckodagarna. Man kan dock fråga sig om detta samband även gäller för individer som har roliga och engagerande arbeten?

Gallup presenterade förra veckan data som tyder på att ”helgeffekten” ej existerar för individer som uppger att de har ett engagerande yrke. Som diagrammet nedan visar tenderar individer som är engagerade på arbetet att uppleva lika mycket positiva känslor på veckodagarna som på helgdagarna.

Det finns mer att läsa om analysen här.

Filip Fors (www.filipfors.se)

7 Responses to “Individer som är engagerande på jobbet är lika glada till vardags som på helgen”

 1. Sandra skriver:

  Intressant!! Och jag tror att även om man tycker att ens jobb är lite tråkigt, så kan man faktiskt börja engagera sig och göra något roligt av det.

 2. Martin Berlin skriver:

  Det är intressant att engagerade personer upplever högre välbefinnande även på helgen, jämfört med icke-engagerade.

 3. Filip Fors skriver:

  Sandra: Jo, absolut, de flesta jobb går nog att ”göra roligare” på olika sätt.

  Martin: Håller med. Jag tror att en del av det sambandet beror på människor som är dispositionellt lyckliga generellt värderar allt i livet positivt. Men det kan säkert också finns en viss effekt som går från arbetsengagemang till ökat välbefinnande på helgen. Har man ett tråkigt jobb kan det ju ligga i bakhuvudet under helgen och dra ner välbefinnandet.

 4. Inte särskilt överraskande resultat eller hur?

  Det jag tycker är intressant är en annan faktor som det står om i artikeln du hänvisar till nämligen att folk som trivs på jobbet ändå upplever en hög grad av stress under veckan. Som ett inlägg i diskussionen kring om det är sant att ”har man roligt så är stress inte farligt…”

  Fråga Babben Larsson, hon brände ju ut sig gång 2 på sin hobby med sina hundar…

 5. Lars skriver:

  De som är engagerade på jobbet pendlar mycket mindre, och anmärkningsvärt lite, i sitt ”humör”. Man kan fråga sig om detta är positivt eller negativt?

  Intressant att ”Treated with respect” samt inversen av ”% anger” varierar på samma sätt som de övriga variablerna. Med tanke på dagens höga skillsmässofrekvens, så skulle man kunna tro att även många med engagerande jobb skulle kunna bli respektlöst behandlade och bli arga hemma på helgen.

 6. Filip Fors skriver:

  Lars: Människor som har ett jämnt humör brukar i allmänhet uppleva ett högt välbefinnande. Personlighetsdraget emotionellt stabilitet är ju det drag uppvisar det starkaste sambanden med olika mått på lycka.

  Den höga skilsmässofrekvensen kan ju bero på att man idag i högre utsträckning avslutar en problematisk relation jämfört med hur det var tidigare i historien. D v s det behöver inte bero på att relationerna idag är mer problemfyllda. Eller vad tror du?

 7. Lars skriver:

  Spännande fråga Filip!
  Jag tror att det är flera faktorer som skapar skillsmässorna:
  – Det är säkerligen, som du skriver, mer socialt accepterat att skilja sig idag, samtidigt som det är ekonomiskt möjligt för bägge könen att försörja sig.
  – Den ökade konkurrensen om tiden skapar ett högt livstempo där vi inte hinner med varandra
  – Vi har högre förväntningar på samlevnaden idag, dvs blir lättare missnöjda.

  Den senare punkten vill jag belysa med en undersökning, troligen presenterad här på bloggen, där man lätt två grupper av män uttala sig om vad de tyckte om sina kvinnliga partners. Den ena gruppen hade först fått titta på bilder av mycket vackra kvinnor, och Ja, de män som tittat på vackra kvinnor hade höjt sin referensnivå och var mindre nöjda med sina partners

  Idag möter vi massor av människor och ser ytterligare fler på TV, tidningar och andra media. Det är lätt att rubba referensnivån

Leave a Reply