Daniel Kahneman besvarar frågor kring lycka och lyckoforskning

Filip Fors (www.filipfors.se)

3 Responses to “Daniel Kahneman besvarar frågor kring lycka och lyckoforskning”

 1. Lars skriver:

  Intressant med målens stora betydelse. Hur många ungdomar är medvetna om det?
  Jag läste för länge sedan en norsk studie där man försökte hitta gemensamma drag för world class performers inom de mest skilda områden, som sport, musik, politik, företagsledning o.s.v.
  Den mest slående likheten var att de hade bestämt sig för att bli world class performers redan före 16 års ålder. Detta är i god samstämmighet med vad Kahneman säger.
  Min tolkning av budskapet är att vi måste lägga större vikt vid filosofiska diskussioner med våra ungdomar. Deras inställning kommer att påverka deras liv. Vi måste hjälpa dem att förstå vad de verkligen själva vill och sedan hålla fast vid det.
  Gör ni samma tolkning?

 2. Lars skriver:

  Jag tänker vidare på kunskapen att de flesta förverkligar sina livsmål, förmodligen skapade i 16-20 års åldern.
  Det här väcker en fråga:
  Finns det något samband mellan de som inte förverkligat sina livsmål och depression?
  Vad jag kan se från vänner, som jag känt från barndomen, är snarare att det skapar inre oro än depression. Vad tror ni?

 3. Filip Fors skriver:

  Säkert både och. Inre oro kan ju leda till depression. I allmänhet finns det ju starka samband mellan måluppfyllelse, välbefinnande och livstillfredsställelse. Dock beror det i hög utsträckning på att individer som är lyckliga (i betydelsen högt välbefinnande och nöjd med livet) i allmänhet har en mer förnöjsam inställning till sina målsättningar. (ser att glaset är halvtom snarare än halvfullt).

Leave a Reply