Kan en klimatomställning leda till ökad lycka?

Skulle en mer hållbar livsstil kunna innebära ett bättre, roligare liv och en mer rättvis värld? I den här dokumentären får du möta Markus, Liv och Annika som alla har tankar kring detta och vars ord blivit handling. Sebastian, med insikt i aktuell lyckoforskning, ser ett samband mellan lycka och klimatomställning.

Ludvig Lindström

One Response to “Kan en klimatomställning leda till ökad lycka?”

 1. FEG skriver:

  Tackar för ett behövligt inlägg! Jag tycker att lyckoforskningen i alltför liten grad beaktar människors tro på framtiden.

  Dagens fossildopade tillväxt är inte hållbar och vi står inför en rad olika kollektiva framtidsutmaningar med en ökande befolkning, livsmedelstillgång, klimatförändringar, utfiskning, utarmad biologisk mångfald, ökande risker för pandemier och ett ökande sönderfallande stater (Kongo, Pakistan, Haiti, Afghanistan, Irak etc. etc. och nu verkar även Mexiko vara på väg nedför en slipperyslope) där vapnen flödar fritt och tillgång på livsmedel och utbildning är oförutsägbar. Marknaden dominans lämnar efter sig ett antal sociala dilemman som måste lösas om inte framtiden ska te sig oerhört mörk för kommande generationer. Det finns kort sagt ett antal akuta framtidsutmaningar vi står inför.

  Nu till det värsta: Den politiska dit vi avhänder oss våra problem verkar oförmögna att ta itu med dessa problem.

  Hoppas inte lyckoforskningen blir ännu en sorts uppfordrande narcissistisk egoboooost som bidrar till vår självupptagenhet utan en kraft som tydliggör koppling mellan altruism, sociala engagemang och ett framtida uthålligt och CO2 neutralt samhälle.

  Detta är visserligen en empirisk och inte en ideologisk fråga. Tycker ändå att jag ser ett ljus från den brittiska forskarvärlden med M Marmot, T Jackson, R Wilkonsson, C Picket, R Layard etc.

Leave a Reply