Reklamens inverkan på vår lycka och kärlek.

220095_time_square

På en dag exponeras vi för mer uppmanande reklambudskap än vad människor gjorde på en livstid några generationer tillbaka.

Evolutions Psykologi och Positiv Psykologi visar att vi förmodligen påverkas mer än vad vi tror och vill av denna bombard av färger, ljud och glada, vackra ansikten.

En av orsakerna till att ökad reklam leder till ökad olycka är att vi undermedvetet jämför våra nuvarande liv med det vi ser omkring oss. Reklamen gör att vi ständigt jämför oss själva med ouppnåeliga och fabricerade standarder – desto större skillnad mellan oss och det vi siktar på desto större motivation. Detta är anledningen till att reklam fungerar och simultant anledningen till att reklam skadar vår lycka och till och med våra nära relationer.

Kenrick och Gutierres visade redan 1980 att män som först exponerats för bilder på vackra kvinnor efteråt betygsatte normala kvinnor avsevärt lägre än jämförelsegrupper som först fått se på abstrakt konst. Viktigare än så: männen värderade sin egen partner som mindre attraktiv och deras kärlek svagare efter de sett bilder på vackra kvinnor.

Vi skulle kunna tro att män är lättpåverkade utifrån dessa resultat, speciellt  i och med att kvinnor inte gör samma blunder när det gäller skönhet i förhållande till partner. Tyvärr visar kvinnor samma förändring när det gäller social status i män istället för skönhet. (Kenrick et al., 1989)

Richard Layard, författaren av ”Happiness; Lessons from a New Science” föreslår att vi ska beskatta reklamen hårdare på grund av den tydligt negativa inverkan det har på vår gemensamma lycka.

Vår fria vilja gör att vi kan se bortom det som gynnar oss evolutionärt och sikta på högre mål som meningsfullhet och självförverkligande. Samma fria vilja kan med insikt skapa ett lyckligare samhälle (med mindre reklam).

Erik Fernholm

info@lyckoaktivist.se

www.lyckoaktivist.se

One Response to “Reklamens inverkan på vår lycka och kärlek.”

  1. Göran skriver:

    Den som vill ta del av mer reklamkritik kan kika in på: http://hallplatshaden.wordpress.com/2009/09/26/kampen-mot-reklam-som-norm

Leave a Reply