Ekonomisk tillväxt och lycka

Nationalekonomen Andreas Bergh skriver om detta  här.

Filip Fors (www.filipfors.se)

2 Responses to “Ekonomisk tillväxt och lycka”

 1. Lars skriver:

  Intressant.
  Speciellt noterar jag:
  Det linjära sambandet mellan logaritmen på BNP/Capita och livstillfredställelse är visat för inkomster upp till nivån 18.000 SEK/månad och person. Vad händer över den nivån? Kan den mycket låga ökningstakten för livstillfredställelse i Sverige under senaste decennierna förklaras med att vi har passerat en kritisk gräns?
  Från SOM-institutets presentation finner jag det intressant med det låga sambandet mellan utbildning och livstillfredställelse. Ska vi uppmuntra ungdomarna att söka in på universitetet?
  Likaså att vårt utseende är det som minst andel av oss är mycket nöjda med. Ni vackra kvinnor, förstår ni inte hur snygga och underbara ni är?
  /Lars

 2. Filip Fors skriver:

  Det finns ett generellt mönster som pekar mot att de minsta ökningarna i lycka har skett i de länder som historiskt sett varit lyckligast. Sverige tillhör dessa länder. Jag tycker detta är en logisk utveckling. Det är antagligen svårare att klättra på lyckoskalan ju högre upp man ligger. I Sverige låg många människor högt redan på 70-80-talet. Det finns mycket större utrymme för förbättringar i länder där en stor del av invånarna är missnöjda med livet.

Leave a Reply