Är hedonister olyckliga?

6900624799_6e88ab408d

Hedonismen är en filosofisk teori som säger att vår livskvalitet endast beror på hur bra vi mår. Känslor av välbehag är det som gör livet bra och känslor av obehag det som gör livet dåligt. Hedonismen är dock inte bara en akademisk filosofisk teori. Hedonismen ingår även i Schwartz psykologiska teori om grundläggande mänskliga värderingar.

Schwartz har funnit att det i alla mänskliga samhällen existerar 10 grundläggande principer som människor styrs av i livet. Vilket vikt varje individ tillskriver dessa 10 värden varierar dock.

Människor som värderar hedonism som ett viktigt värde brukar i folkmun kallas för hedonister eller livsnjutare. Genom historien har många intellektuella förhållit sig skeptiska till hedonismen som en personlig värdering. Man har hävdat att en aktiv strävan efter välbefinnande resulterar i mindre välbefinnande. För att må bra bör man istället sträva efter andra värden. Genom att göra det kommer välbefinnandet som en biprodukt. Denna idé går under benämningen hedonismens paradox.

Men stämmer det att hedonismen som en motivationsgrundande princip leder till olycka?

I Europan Social Survey ingår Schwartz värdeskala. Hedonismen som personlig värdering mäts genom att individerna får ta ställning i vilken utsträckning följande påståenden stämmer in på dem själva: . ”Att ha kul är viktigt för henne. Hon tycker om att ”skämma bort” sig själv” och ”Hon söker varje möjlighet att ha roligt. Det är viktigt för henne att göra saker som gör henne glad”.

Jag testade om individer som värderar hedonism som ett viktigt värde var olyckligare än genomsnittet genom att dela upp svenska folket i fyra fjärdedelar utifrån hur de svarade på frågorna ovan. Jag undersökte sedan genomsnittsvärden för varje grupp avseende upplevd lycka på en skala mellan 0-10. I tabellen nedan redovisas resultaten.

Grad av hedonism

Grad av Lycka

1

7,7

2

7,8

3

7,9

4

8,0

Som man kan se är hedonister faktiskt lite lyckligare än icke-hedonister. Skillnaden är statistisk signifikant. Jag testade även flera andra mått på lycka som alla gav samma resultat. Individen som värderar hedonism som viktigt tenderar att vara något lyckligare än de som ger mindre vikt åt hedonismen. Att värdera det personliga välbefinnandet som viktigt verkar alltså förenligt med att leva ett lyckligt liv.

Filip Fors (www.filipfors.se)

7 Responses to “Är hedonister olyckliga?”

 1. Bertil Törestad skriver:

  Intressant. Nu är ju testning med sådana här mätskalor ett ganska trubbigt och opålitligt instrument av olika skäl. Människor ska svara om sina egna förhållanden och det vet de nog inte alltid så mycket om. Du har signifikansprövat skillnaderna och funnit differenser. Men effekterna är väl inte så starka?!

  Jättekul och bra att du gör sådana här studier!
  Jag är lärare i psykologi på universitet.

 2. […] lyckan, mår sämre än andra. Men det stämmer inte. De som värderar lycka högt är faktiskt lite lyckligare än andra. Hur lyckliga ska då inte de vara som använder sig av lyckostrategier som faktiskt […]

 3. Karolina Kauppi skriver:

  Vet du om de som fick högre grad av hedonism på självskattningsskalan faktiskt också levde mer hedonistiskt i praktiken?

 4. Filip Fors skriver:

  Bertil: Det är sant att sambandet inte är så starkt. Men det pekar åtminstone på att hedonister inte är olyckligare än mindre hedoniskt orienterade människor. Det i sig är intressant med tanke på att många tänkare genom historien har varit inne på att en strävan efter välbefinnande leder till mindre välbefinnande.

 5. FEG skriver:

  Lycka betraktas ju samtidigt ofta som en sorts intrinsikalt mål som har ett egenvärde. I hedonistiska kulturer som exempelvis Latinamerika är man ju enligt många undersökningar oväntat lyckliga.

  Samtidigt funderar jag på om det finns någon sorts lagomnivå i denna hedonistiska strävan som är optimal. Om man betraktar exempelvis det klassiska mashmallow testet verkar impulskontroll vara viktigt för framgång i livet och många extrema hedonister kan väl ha problem med impulskontroll?

 6. Filip Fors skriver:

  Tror du har rätt i det FEG. En hedonistisk inställning för troligen med sig både fördelar och nackdelar. Nackdelen är att man kanske försakar långsiktiga mål som inte ger omedelbar tillfredsställelse. Fördelen tror jag är att hedonister inte ”skjuter upp” sitt välbefinnande. Det finns ju en del exempel på personer som sällan unnar sig att göra det som skänker dem njutning. Kanske arbetar de hårt hela livet i hoppet om att de en dag ska skörda frukterna av allt slit, men den dagen kommer aldrig eftersom de skjuter fram den hela tiden.

 7. FEG skriver:

  Just, ibland är nog lagom bäst!

Leave a Reply