Varför vara Lycklig?

happy_woman_writing

Lycka är viktigt. Det är viktigt i den mån som det är eftersträvansvärt: det är i regel bra när någon är lycklig. Men det är också viktigt därför att det är så intressant: lycka spelar en intressant roll i våra liv. Om du frågar mig varför jag gör någonting och jag svarar att det gör mig lycklig, så är det ett utomordentligt svar på frågan. Du kan också fråga mig varför något gör mig lycklig, och ibland kan jag kanske svara på det, men det är sällan det finns anledning (utanför filosofin) att fråga varför jag vill bli lycklig. John Stuart Mill använde detta som ett ”bevis” för tesen att lycka är det enda goda: det är den enda universellt godtagbara slutpunkten i rättfärdigandet av en handling.

Men också den frågan kan ha svar. Medan de flesta i viss mån eftersträvar lyckan, är det långt ifrån det enda vi eftersträvar. Vi vill också lyckas med våra projekt, våra relationer, med att tillfredsställa våra önskningar etc. Ofta vill vi detta därför att vi tror att det skulle göra oss lyckligare, men det är inte alltid därför. För många kan lycka – ett gott humör eller positiva känslor – göra det mycket enklare att lyckas med dessa andra projekt. Lyckan har då ett instrumentellt värde.

Kritiken hörs ofta att stora konstverk, t.ex. föds ur smärta, ur melankoli, ur vrede och ångest. Det är mycket möjligt att dessa saker är drivkrafter för somliga konstnärer. Men det betyder bara att inte alla har samma instrumentella skäl att bry som om att bli lycklig som jag har. (Att kritiken ofta underskattar den positiva emotionella komponent som kreativ melankoli, vrede eller ångest kan ha, är ett ämne för en annan dag).

Det finns en del evidens för att vi, statistiskt sett, utför vissa uppgifter bättre när vi är glada, och andra bättre när vi är på dåligt humör. Visst detaljarbete, t.ex. tycks främjas av obehag. Det kan ha sin förklaring i det faktum att det är viktigare att kunna identifiera den exakta källan till obehag, så att det kan undvikas, än källan till det välbefinnande vi känner, som vi vill fortsätta ha.

Det kan vara värt att fundera på, när en uppgift ska utföras: är det här rätt humör att vara på?

David Brax (http://david.brax.nu)

One Response to “Varför vara Lycklig?”

  1. Filibabba skriver:

    Åh vilken fin blogg! =)

Leave a Reply