”Beauty is not just the absence of ugliness.”

Martin Seligman pratar övergripande om positiv psykologi, politik, skolor med mera.

Erik Fernholm
Social entreprenör & Föreläsare
Lyckoaktivist.se

Leave a Reply