Lyckan i Europas länder

s36

Förra veckan släpptes undersökningen European Social Survey  där flera tusen personer intervjuades i 20-europeiska länder under hösten 2010.

Intervjupersonerna fick dels bedöma livet på 11-gradiga skalor genom två frågor  ”Allt sammantaget, hur lycklig skulle du säga att du är?” och ”På det hela taget, hur nöjd är du med ditt liv i stort nuförtiden?” .

Vid sidan av att bedöma livet i sin helhet fick de även ange hur de känt sig de senaste två veckorna genom att ta ställning till tre påståenden: ”- Jag har känt mig glad och på gott humör. ”- Jag har känt mig lugn och avspänd.” ”- Jag har känt mig aktiv och energisk.” Svarsskalan var 6-gradig från ”Aldrig” till ”Hela tiden”.

Jag summerade svaren på nöjd med livet och lyckofrågan till ett index och svaren på de tre känslofrågorna till ett index, både går mellan 1-100. I tabellen nedan ser ni resultatet.

I de länder där man ofta upplever positiva känslor är man allmänhet också mer nöjda med livet. Danskarna ligger som vanligt högst upp på båda listorna. Men vissa intressanta undantag finns. Spanien och Portugal ligger bättre till när man mäter lycka genom förekomst av positiva känslor i jämförelse med att mäta lycka som en bedömning av livet. Finland ligger å andra sidan bättre till när lycka mäts som en bedömning av livet snarare än som förekomst av positiva känslor. Detta ligger väl i linje med den intuitiva bild som människor har av sydeuropéer som glada och utåtriktade och finländare som något mer introverta. Varför Finländarna är så nöjda med livet trots att de inte är väldigt glada är i sig en intressant fråga. Frågor som mäter en allmän bedömning av livet verkar i något högre grad spegla ett lands ekonomiska levnadsstandard.

I övrigt kan man notera att positiva känsloupplevelser varierar ganska lite mellan länder. Det finns betydligt större variation i hur tillfreds människor är med livet mellan Europas länder.

Land Positiva känslor Ranking Nöjdhet Ranking
Danmark 76,1 1 83,1 1
Schweiz 74,8 2 81,0 2
Norge 74,0 3 79,7 3
Sverige 73,5 4 79,1 5
Spanien 72,2 5 74,4 9
Nederländerna 72,0 6 78,3 6
Belgien 71,9 7 76,7 7
Israel 71,5 8 75,9 8
Portugal 71,5 9 63,2 18
Slovenien 71,0 10 71,3 13
Tyskland 70,5 11 73,5 10
Frankrike 69,5 12 67,4 14
Polen 69,3 13 71,6 12
Finland 69,3 14 79,5 4
Storbritannien 69,2 15 73,3 11
Ungern 67,7 16 61,5 18
Tjeckien 67,3 17 65,6 16
Ryssland 66,5 18 60,0 19
Estland 65,8 19 67,1 15
Bulgarien 64,6 20 52,7 20
Medelvärde: 70,1 71,0

___________________

___________________

Filip Fors (www.filipfors.se)

One Response to “Lyckan i Europas länder”

  1. Marie skriver:

    Vi skriver också om lycka! Gå gärna in och diskutera ämnet hos oss.

Leave a Reply