Fanns lycka på 1600-talet?

”Finner man lyckan genom att förverkliga sig själv – kanske genom ett fritidsintresse? Dessa frågor skulle ha varit omöjliga att ens ställa sig för en 1600-tals-människa. Begreppen ”självförverkligande” och ”fritid” fanns inte för några hundra år sedan och begreppet ”lycka” hade en annorlunda betydelse än idag, berättar Kristiina Savin som nyligen disputerat i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.”

Intressant artikel om en avhandling om lycka, olycka och livets osäkerhet under stormaktstiden i Sverige av Kristiina Savin, forskare i idé- och lärdomshistoria.

Erik Fernholm
Föreläsare, utbildare och evidensbaserad coach
Lyckoaktivist.se

Leave a Reply