Psykisk ohälsa inget man talar öppet om

Psykisk ohälsa inget man talar öppet om
Sju av tio personer som lider av psykisk ohälsa döljer detta för sin omgivning. Det visar en ny studie som genomförts på uppdrag av regeringen för att öka kunskapen om och minska negativa attityder till personer med psykisk ohälsa.
I studien har 156 personer intervjuats. Alla har de haft kontakt med den psykiatriska öppenvården under de senaste två åren. Resultatet visar att många upplever att de på grund av sin psykiska ohälsa, som exempelvis depression, upplevt att de diskriminerats på många sätt, både i arbets- och privatlivet.Till exempel upplevde runt hälften av alla intervjuade att de blivit orättvist behandlade av sin familj, lika stor andel hade också upplevt att de behandlats orättvist av personalen inom psykiatrin.
Det är bra att regeringen tagit initiativ till en sådan här undersökning. Förhoppningsvis kan man också tillföra mer resurser för att bekämpa den psykiska ohälsan samt minska de negativa attityder som finns i samhället till den psykiska ohälsan genom att skapa en ökad förståelse för vad det är.

Anonym ickeglad

Sju av tio personer som lider av psykisk ohälsa döljer detta för sin omgivning. Det visar en ny studie som genomförts på uppdrag av regeringen för att öka kunskapen om och minska negativa attityder till personer med psykisk ohälsa.

I studien har 156 personer intervjuats. Alla har de haft kontakt med den psykiatriska öppenvården under de senaste två åren. Resultatet visar att många upplever att de på grund av sin psykiska ohälsa, som exempelvis depression, upplevt att de diskriminerats på många sätt, både i arbets- och privatlivet .Till exempel upplevde runt hälften av alla intervjuade att de blivit orättvist behandlade av sin familj. Lika stor andel hade också upplevt att de behandlats orättvist av personalen inom psykiatrin.

Det är bra att regeringen tagit initiativ till en sådan här undersökning. Förhoppningsvis kan man också tillföra mer resurser för att bekämpa den psykiska ohälsan samt minska de negativa attityder som finns i samhället till den psykiska ohälsan genom att skapa en ökad förståelse för vad det är.

Ludvig Lindström

Leave a Reply