Vi är inte så unika som vi tror. Det som gör andra lyckliga gör oftast oss själva lyckliga!

yukw0nd27h

Hur kan vi bäst få kunskap om hur en viss sak eller händelse kommer påverkar vårt framtida välbefinnande? Låt säga att jag vill titta på en bra film ikväll och känner mig osäker på vilken film som kommer ge mig mest njutning. Det finns åtminstone två olika metoder jag kan använda mig av försöka uppskatta vilken film som jag bör välja.

1. Den ena metoden går ut på att jag läser på om vad några olika filmer handlar och med hjälp av den informationen försöka komma fram till vilken film jag kommer gilla bäst.

2. Den andra metoden går ut på att jag tittar på vilket betyg olika filmer fått på filmsajten IMDB och väljer den film som fått högst betyg.

De två strategierna går givetvis att kombinera men vi för exemplets skull antar vi att jag bara får använda en av strategierna.

Med den första metoden försöker jag göra en mental simulering av hur mycket jag kommer gilla filmerna baserat på information om filmernas innehåll. Med den andra metoden förlitar jag mig bara hur mycket andra människor gillat filmerna.

Ett flertal studier tyder på att metod 2 är bättre än metod 1. Människor är i regel dåliga på att göra prognoser för hur olika händelser kommer påverka deras välbefinnande, speciellt när de gör mentala prognoser baserat på information om händelserna. Prognoserna blir mycket bättre när människor istället använder sig av information om hur andra människors välbefinnande påverkats av händelserna.

En studie från 2009 illustrerar detta. Ett antal kvinnliga studenter fick uppskatta hur mycket de skulle gilla att träffa olika män vid speeddejting. Kvinnorna delades in i två grupper där den ena gruppen fick information om mannens egenskaper, exempelvis foton och en personbeskrivning. Den andra gruppen fick istället information om hur mycket andra kvinnor som träffat mannen gillat dejten på en skala mellan 0-100.

Kvinnorna som fick titta på foton och personbeskrivningen gjorde en mycket sämre prognos för hur mycket de skulle gilla detjen än kvinnorna som fick information om hur mycket andra kvinnor gillar dejten. Istället för att försöka göra en mental simulering av hur bra dejten skulle bli baserat på foton och personbeskrivning var det alltså bättre att bara gå på vad andra tyckt innan.

Resultaten från studien gick på tvärs mot vad kvinnorna i studien på förhand trodde. Forskarna frågade nämligen också kvinnorna vilken information de föredrog, en stor majoritet föredrog en bild och personbeskrivning istället för  information om hur mycket andra kvinnor gillat dejten.

Studien ovan är bara en av en rad studier som pekar på samma resultat.

Det är svårt att förutse hur olika händelser kommer påverka vårt välbefinnande. När vi gör mentala simuleringar av vårt framtida välbefinnande är vi benägna att göra en mängd misstag. Exempelvis överdriver vi ofta händelsernas betydelse (impact bias) och vi lägger för stor vikt vid ovidkommande detaljer.

Vi är alla olika men ofta överdriver vi hur unika vi egentligen är. I grunden har alla människor ungefär samma behov eftersom vi  delar vissa biologiska och sociala grundbetingelser. En tumregel är därför att vara observant på hur händelser och saker påverkar andras människors välbefinnande.  Speciellt människor som är lika en själv. Detta ger en bra ledtråd till hur dessa händelser kommer påverka ens eget välbefinnande.

Resultaten ovan talar även för att de oftast är en bra idé att ta intryck av lyckoforskningens resultat. Även om dessa bara gäller för en genomsnittlig individ, d v s folk i allmänhet, är det i de flesta fall bättre att utgå från denna information än att försöka göra egna unika simuleringar av hur olika faktorer kan antas påverka välbefinnandet. Detta gäller speciellt händelser och faktorer vi inte har någon egen erfarenhet av.

Källa: Gilbert m fl. (2009) The Surprising Power of Neighborly Advice. Science.

Filip Fors (www.filipfors.se)

4 Responses to “Vi är inte så unika som vi tror. Det som gör andra lyckliga gör oftast oss själva lyckliga!”

 1. Lars skriver:

  Två, kanske ganska personliga (eller är vi alla lika), reflektioner, Filip

  Den första är valet av exempel. Jag känner ett visst obehag när vi rörande just människobedömningar förlitar oss på andra. Jag får inte fingret på exakt vad det är som stör mig mest, men kanske är det risken att vissa människor blir utfrysta på grund av ett falskt rykte eller ett rykte som bara är sant i en persons uppfattningsvärld.

  Den andra reflektionen är att även om vi har likheter, så är skillnaderna mycket mer fascinerande. Jag njuter fortfarande av den mer nyancerade bild jag får av människor runt omkring mig efter att ha läst Nettles bok Personality

  Självklart motsäger inte detta forskningsresultatet. Fick man kombinera metoderna, så skulle man kanske lyssna på andra och fundera över såväl likheter som skillnader i hur man själv skulle uppleva filmen eller datingarrangemanget.

  😉 Lars

 2. Maria skriver:

  Apropå din rubrik, Filip: det är ju hoppfullt för det visar på att vi människor trots våra olikheter har samma grundläggande behov och strävan; att vara lyckliga och att undvika lidande. Och i det finns en gemenskap, en grundval för förståelse och medkänsla. Jag tror det är av stort värde att i det avseendet betona människors likhet, och inte som så ofta görs, våra olikheter.

 3. Filip Fors skriver:

  Lars: Ännu bättre förståelse för hur olika saker påverkar ens välbefinnande borde man få om man studerar personer med en liknande personlighet. Så jag tror du har rätt i det. Men om man inte har tillgång till en sådan information så är genomsnittssamband ofta det bästa man har att utgå ifrån.

  Som Maria är inne på tror jag också att vi ofta överdriver våra olikheter, jag tror det delvis beror på att vi har svårt att hålla två saker i huvudet samtidigt: Vi är lika varandra och unika på samma gång. Vissa behov delar vi med andra människor, vissa behov delar vi inte.

 4. en skriver:

  Vad intressant! Det Filip skriver om att studera personer med liknande personlighet tror jag ligger bakom fenomenet med att ha en ”favoritrecensent” av filmer eller böcker. Man lär genom personens skrivande känna personen och märker att man gillar och ogillar böcker och filmer på liknande sätt. Då kan man ta en genväg vid nästa film- eller bokval och välja en som recensenten rekommenderar och man blir sannolikt nöjd med det valet. Ett alternativ till IMDB som sammanställer professionella recensenters omdömen är http://www.metacritic.com/ .

Leave a Reply