Ny studie om de extrovertas högre lyckonivå

socializing 2

I flera tidigare inlägg har jag skrivit om personlighetsdraget extraversion här på bloggen. En mängd studier har visat att när det gäller personlighetens inverkan på livstillfredsställelse och upplevt välbefinnande är extraversion (även kallat utåtriktning) det näst viktigaste personlighetsdraget efter neuroticism.

En fråga som under lång tid gäckat forskarna är varför extroverta personer är lyckligare än introverta. En hypotes är att extroverta personer är mer emotionellt reaktiva till positiv stimulans. Hypotesen går ut på att extroverta blir extra glada när något positivt inträffar dem i jämförelse med mer introverta individer. En variant på denna hypotes är att extroverta är särskilt reaktiva för social stimulans. I en ny tysk undersökning testades denna hypotes på ett urval av äldre människor.

Som man kan se i grafen nedan fann man stöd för hypotesen. Personer som självskattat sig själva som extroverta var mer reaktiva till frekvent social stimulans. Den andel av de extroverta som ägnade mycket tid åt sociala aktiviteter var lyckligare än de som ägnade mindre tid åt sociala aktiviteter. Ett motsvarande samband fann forskarna inte bland de introverta (de som har låg grad av extraversion), här var de som spenderade mycket tid på sociala aktiviteter inte lyckligare än de som spenderade lite tid på sociala aktiviteter. Man fann alltså stöd för den intuitiva uppfattningen att det  är viktigare för extroverta att träffa vänner ofta än för de introverta.

I en tidigare studie som jag skrivit om fann man att både extroverta och introverta får en lika stor uppgång i momentant välbefinnande när de socialiserar. Men av detta kan man inte rakt av dra slutsatsen att både  introverta och extroverta får ut lika mycket av sociala aktiviteter. En avgörande faktor är nämligen hur mycket tid man spenderar på dessa aktiviteter. Mot bakgrund av den nya tyskan studien tolkar jag det som att introverta (för stunden) får ett lika stort utbyte av att socialisera som extroverta, men bara om de gör det i begränsade mängder.

ScreenClip

Källa:

Oerlemans m fl (2011) Finding the Key to Happy Aging: A Day Reconstruction Study of Happiness, The Journals of Gerontology.

Filip Fors (www.filipfors.se)

4 Responses to “Ny studie om de extrovertas högre lyckonivå”

 1. Filip Fors skriver:

  Antagandet att en introvert person kan bli lika lycklig som en extrovert person genom att bete sig extrovert får inget stöd utifrån den här studien. Kanske är det så att personer som är mer introverta tillfälligt kan bli på bättre humör när de beter sig extrovert. Men att denna strategi inte fungerar så bra i det långa loppet. Om det hade varit så, borde ju introverta som ofta socialiserar vara lyckligare än introverta som sällan gör detta. Introverta personer säger ibland att socialt umgänge suger energi och att de behöver återhämta sig efteråt. Kanske ligger det något i det.

  Studien ger också indikationer på att extroverta kan ha större utrymme att förändra sin lyckonivå genom beteendeförändringar eftersom de är mer reaktiva för social stimulans.

 2. FEG skriver:

  Tack för en intressant artikel! Inom traditionell psykologin har man ju ofta problematiserat narcissism dvs. som en individs självupptagenhet, självförhärligande och överdrivna tro på den egna förmågan. Kanske har myntet två sidor. En sorts ”narcissistisk” reaktivitet där vi triggas av att bli sedd i sociala sammanhang verkar alltså vara gynnsam för vår lyckonivå.

 3. Aaah, de orden träffade mitt i prick, Filip: ”Introverta personer säger ibland att socialt umgänge suger energi och att de behöver återhämta sig efteråt.” Jag har sent i livet kommit fram till att jag visserligen är en väldigt social person men att jag blir väldigt trött av att umgås. Nätet passar mig därför perfekt. Där kan jag vara både social och introvert samtidigt.:-) Länkar ofta till Lyckobloggen från min blogg http://www.farmorsbloggen.se

 4. Filip Fors skriver:

  Hej Katinka! Kul att du känner igen dig. Jag känner också igen mig lite i det där faktiskt. Roligt att du länkar till vår blogg, det är dock inga från Lunds Universitet som bloggar här. 🙂

Leave a Reply