Lyckan bland USA:s delstater

Happy States

Jag har försökt leta fram vilka skillnader i lycka det finns mellan olika delstater här i USA och hittat några få lyckostudier. En av dem (från slutet av 2009) har man satt ihop genom en kombination av en undersökning där amerikaner fick svara på frågan ”Hur nöjd är du med ditt liv” samt en undersökning som tog hänsyn till indikatorer som solsken, våldsbrott, luftkvalitet, närliggande grönområden m m.

Enligt studien var Louisiana den stat där invånarna var som lyckligast, följt av Hawaii och Florida. Allra längst ner hamnade New York följt av Conneticut. Författarna bakom rapporten tror att det kan ha att göra med att dessa stater är dyra, överbefolkade, smutsiga och bullriga samt att pendlingstiderna är långa. Dock är man inte helt säker på varför just Lousiana, som nyligen haft orkanen Katrina på besök, hamnade i topp.

Sajten MainStreet.com har sitt eget sätt att definiera lycka och har tagit fram ett lyckoindex (senaste från 2009) som man applicerat på USA:s 51 stater. Lyckoindexet baseras enbart på ekonomi och arbetslöshet och bör därför tas med en stor nypa salt. Nebraska kammade här hem förstaplatsen. I den andra lyckoundersökningen hamnade Nebraska först på 33:e plats. Och Florida som var trea där hamnade här på näst sista plats… Dock hamnade både Louisiana och Hawaii högt även här, sexa respektive sjua.

Just nu befinner jag mig i Virginia (28:e resp 18:e plats), men kommer även att besöka North Carolina (12:e resp 39:e plats) och Texas (16:e resp 13:e plats). Vi får väl se om jag märker någon skillnad på humören 🙂

Ludvig Lindström

2 Responses to “Lyckan bland USA:s delstater”

  1. Camilla skriver:

    Intressant!
    Hade varit intressant att läsa liknande om Sverige, även om landet inte är lika stort och (kanske?) inte har lika stora geografiska skillnader som USA.

  2. Filip Fors skriver:

    Camilla: Jag och några kollegor tittade på geografiska skillnader i Sverige men fann inga intressanta resultat. Lyckan var ganska jämnt fördelat över olika regioner och kommuner. Sverige är ett mycket mer homogent land i jämförelse med USA som nästan mer påminner om Västeuropa när det gäller geografiska, kulturella och ekonomiska skillnader inom landet.

Leave a Reply