Mot USA i jakten på lyckan

Happy USA

På söndag drar jag iväg till det stora landet i väster för sökandet efter lyckan. Jag kommer bland annat att träffa personer som sätter en befolknings välmående högt på viktighetslistan och som brinner för att få till en förändring i landet.

I de flesta av de mätningar som gjorts har USA en lyckonivå som ”bara” ligger strax över 7 (skala 0-10).  Här har de legat de senaste femtio åren, trots en ständig ökning av BNP och trots att de är ett av världens rikaste länder.

En amerikansk studie tyder på att människors tidsanvändning kan vara en förklaring till de små eller obefintliga förändringarna. I USA spenderar människor i princip inte sin tid på mer njutningsfulla aktiviteter idag i jämförelse med 1960-talet.

Det finns några hypoteser kring varför vi i Sverige, som har ett lägre ekonomiskt välstånd än USA, placerar oss högre ur lyckosynpunkt. Kombinationen av en hög mellanmänsklig tillit och en individualistisk samhällskultur är en del av förklaringen. En undersökning tyder även på att det kan bero på att vi har en starkare välfärdsstat än nästan alla andra länder i världen.Glad amerikanska

Människor i USA börjar dock mer och mer att intressera sig för lyckoforskning och vilka åtgärder och metoder som kan öka lyckan på både ett nationellt och ett individuellt plan.

För ett par år sedan utsåg USA:s president Barack Obama nationalekonomen och tillika lyckoforskaren Alan B. Krueger till ”U.S. treasury secretary for economic policy”. Under våren 2009 startade ”the Gross National Happiness American Project”. Begreppet Gross National Happiness går tillbaka ända till USA:s födelse, när upphovsmännen bakom självständighetsdeklarationen garanterade det amerikanska folket en regering som skulle skydda de omistliga rättigheterna, bland annat strävan efter lycka.

Jag både tror och hoppas att USA kan nå stora positiva förändringar inom kort och jag har en förhoppning om att även vi i Charity International ska kunna etablera oss där på sikt. I vilket fall som helst ska trippen till USA bli ett spännande äventyr 🙂

Ludvig Lindström

2 Responses to “Mot USA i jakten på lyckan”

  1. Martin skriver:

    http://www.youtube.com/watch?v=YCV8IPlP-GE

    ”New polls suggest that happiness rises with the logarithm of your income irrespective of your relative wealth, and that there are no satiation effects. That is, additional money will make you happier even if you already are rich, and even if your super-rich neighbors also get more money. So why have subjective well-being levels in the US remained flat for decades, in spite of economic growth? Probably because the wealth has gone to a select few — the median wage has been standing still.”

  2. Tack för infon Martin!

    Det stämmer att man inom lyckoforskningen kommit fram till att livstillfredsställelsen ökar när ens inkomst ökar (men med en avtagande marginalnytta för varje krona). Personer som har en hög inkomst är betydligt mer nöjda med livet än låginkomsttagare. Men när man tittar på hur dessa två grupper mår till vardags (subjektivt välbefinnande) är skillnaderna mycket mindre. I vissa studier finns det till och med inga skillnader alls mellan dessa grupper.

Leave a Reply